Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Príjmový strop pre získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých sa od budúceho mesiaca zníži.

Nárok na ňu budú mať tí mladí, ktorých priemerný príjem nepresiahne 1166,1 eura. Horná hranica príjmu sa mení štyri krát ročne, v závislosti od vývoja priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

Príjmová hranica pre získanie bonifikovanej hypotéky bude predstavovať od budúceho mesiaca 1166,1 eura. Oproti súčasnej hranici je to pokles o necelých 121 eur. Klienti, ktorí spĺňajú ešte súčasnú príjmovú hranicu, no prevyšujú novú, platnú od júla, majú ešte čas do konca júna. Pri posudzovaní nároku je totiž rozhodujúci dátum podania žiadosti o zvýhodnenú hypotéku. Pre tých, ktorí si ešte nevybrali vhodnú nehnuteľnosť, môže byť riešením hypotéka na nešpecifikovanú nehnuteľnosť. Po podpise úverovej zmluvy má tak klient pol roka na výber vhodného bytu alebo domu.

Banka pri žiadosti klienta o bonifikovanú hypotéku zohľadňuje príjem klienta za uplynulý kalendárny rok, vrátane prípadných bonusov či odmien. V prípade, ak o hypotéku žiada dvojica, posudzuje sa ich príjem spoločne. Maximálna povolená výška ich spoločného zárobku je tak dvojnásobná, na úrovni 2332,2 eura. Keďže kľúčový je ich spoločný príjem, môže jeden zo žiadateľov zarábať aj viac, ako je maximálna výška stanovená pre jednotlivca, pokiaľ ten druhý zarába menej.

Získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých je podmienené výškou príjmu žiadateľa. Ten nemôže byť vyšší ako je 1,3- násobok priemernej mzdy v hospodárstve.  Príspevok je možné získať najviac na sumu 50 000 eur počas prvých piatich rokov splácania. Kritériom je aj vek ku dňu podania žiadosti. Hypotéku pre mladých môžu získať ľudia od 18 do 35 rokov.

Značky: