Horúci zemiak: Podľa štúdie IBM bude mať generatívna umelá inteligencia taký veľký vplyv na globálny trh práce, že až 40 % pracovníkov bude musieť v nasledujúcich troch rokoch zmeniť svoju kvalifikáciu.

Väčšina vedúcich pracovníkov však očakáva, že podobné nástroje ako je ChatGPT skôr rozšíria existujúce pozície, a nie ich nahradia.

Hlavným záverom štúdie je, že približne 1,4 miliardy pracovníkov na celom svete bude musieť zmeniť kvalifikáciu v dôsledku toho, že spoločnosti už masovo zavádzajú generatívnu umelú inteligenciu a automatizáciu. To ovplyvní zamestnancov na všetkých úrovniach. Najviac budú postihnuté pracovné miesta na základnej úrovni. Na pozíciách na základnej úrovni sa už dnes prejavujú účinky generatívnej AI a v najbližších rokoch sa tento proces ešte zintenzívni.

Z výskumu BM tiež vyplynulo, že tí, ktorí sa úspešne rekvalifikujú a prispôsobia novým technológiám, majú nielen väčšiu šancu udržať si prácu, ale sa v nej aj zlepšiť. Znamená to aj rast príjmov. Tí, ktorí sa zameriavajú na umelú inteligenciu, zaznamenajú o 36 % vyššiu mieru rastu príjmov ako ich kolegovia, ktorí tak neurobia – tvrdí sa v tejto správe.

Umelá inteligencia teda nenahradí ľudí ale ľudia, ktorí používajú umelú inteligenciu, nahradia ľudí, ktorí ju nepoužívajú.

Iróniou je, že IBM bola jednou z prvých spoločností, ktorá potvrdila, že prestane prijímať zamestnancov na pracovné miesta, ktoré by mohla vykonávať AI.

Najdôležitejšími kritickými zručnosťami pracovníkov sú v súčasnosti manažment času a schopnosť stanoviť si priority, nasledované schopnosťou pracovať v tímovom prostredí a schopnosťou efektívne komunikovať.

Napriek výsledkom v správe IBM existuje veľa prípadov, keď generatívna umelá inteligencia nahradila zamestnancov. Stres a úzkosť z týchto strát pracovných miest viedli k tomu, že 80 % technologických pracovníkov používa lieky, či už pod dohľadom lekára alebo bez neho. Bežnou sa stáva aj nadmerná konzumácia alkoholu.

Zdroje: Techspot

Prečítajte si tiež

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.