Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

S informačným systémom DCOM, prostredníctvom ktorého poskytuje elektronické služby občanom vyše 70 percent samospráv na Slovensku, je spokojná veľká väčšina jeho používateľov – zamestnancov obecných úradov. Vyplýva to z online prieskumu, ktorý medzi svojimi zákazníkmi zrealizoval prevádzkovateľ DCOM – združenie DEUS. V druhej polovici roka 2020.

So službami poskytovanými v rámci DCOM je viac spokojných používateľov – 93 percent zamestnancov obecných úradov, ktorí sa zúčastnili prieskumu. Vyše 70 percent opýtaných pozitívne hodnotí aj zmeny, ktorými systém v uplynulom období prešiel. Zamestnanci obecných úradov kladne vnímajú nielen samotný informačný systém, ale aj podporné služby, ktoré im v rámci neho združenie DEUS poskytuje. S rýchlosťou riešenia prevádzkových požiadaviek návrhov a návrhov na vylepšenia bolo spokojných vyše 70 percent účastníkov prieskumu, so službami CallCentra až 93 percent.

Združenie DEUS pripravuje sprístupnenie vybraných funkcionalít DCOM aj pre veľké mestá a v pláne je aj jeho adaptácia na potreby vyšších územných celkov či mestských častí. V príprave sú aj ďalšie služby, ktoré umožnia občanom a podnikateľom vybaviť si svoju agendu na obecnom či mestskom úrade nielen online, ale aj prostredníctvom mobilnej aplikácie mID (k dispozícii pre iOS a Android smart telefóny) ešte jednoduchšie a rýchlejšie než doteraz. „Informačný systém DCOM tak v nasledujúcom období prejde významnými zmenami, ktoré jeho kvality posunú na vyššiu úroveň digitálnej doby. A nielen to – združenie DEUS podniká aj viaceré kroky, vďaka ktorým bude jeho prevádzka efektívnejšia a lacnejšia,“ dodáva Katarína Lešková.

Značky: