Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dnes sa konal mimoriadny brífing pred Úradom vlády ku kauze: slovenská národná doména. Za iniciatívu www.nasadomena.sk na brífingu rečnil Ondrej Jombík, ktorý je zároveň zástupca Združenia poskytovateľov webhostingu v SR.

Iniciatíva NašaDoména.SK má za cieľ vrátiť slovenskú národnú doménu do rúk internetovej komunity a ľuďom, ako je to vo väčšine vyspelých krajín. Širokú základňu podporovateľov iniciatívy nájdete na webe www.nasadomena.sk.  

Iniciatíva www.nasadomena.sk odovzdala podpredsedovi vlády SR pre investície a informatizáciu P. Pellegrinimu list, v ktorom ho vyzýva stať sa skutočným digitálnym šampiónom a zachrániť slovenskú digitálnu identitu, celé znenie listu nájdete nižšie v tomto článku.  Podpredseda P. Pellegrini má  dve možnosti: buď dokáže, že je skutočný digitálny šampión, zastaví podpis dodatku nevýhodnej zmluvy a vráti národnú digitálnu identitu naspäť internetovej komunite, alebo dovolí, aby bol dodatok zmluvy potichu podpísaný a  zabetónuje súčasné, netransparentné podmienky, v neprospech štátu aj ľudí.

List pre podpredsedu vlády Petra Pellegriniho:

Vážený pán podpredseda vlády,

v mene iniciatívy NašaDoména.SK si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste z pozície digitálneho šampióna a vicepremiéra pre investície a informatizáciu zastavili podpis dodatku zmluvy s aktuálnym správcom národnej domény a iniciovali novú, štruktúrovanú, verejnú diskusiu o tom, ako nastaviť konkrétne pravidlá pre správu národnej domény pod vedením nezávislej inštitúcie zloženej z internetových expertov a zástupcov štátu. 

Národná doména je vecou verejného záujmu. Súčasný stav je preto potrebné okamžite zmeniť. Pre štát ako aj jeho občanov je nevýhodný. Monopolný súkromný správca národnej domény dlhodobo zanedbával jej technický rozvoj, pričom mal absolútnu kontrolu nad nastavením pravidiel. Reálna zmena situácie môže nastať iba vtedy, ak nastavenie pravidiel, kontrola a dohľad nad technologickým rozvojom domény bude v rukách nezávislej inštitúcie internetových expertov a zástupcov štátu. 

Národná doména .SK je súčasťou digitálnej identity slovenských občanov, ako aj slovenských firiem, inštitúcií a organizácií. Profiluje značku Slovenska ako krajiny cez významné slovenské projekty, úspechy, inovácie a ľudí. Preto je tiež dôležitým pilierom digitálnej ekonomiky, ktorá je podľa vyhlásenia vlády SR „základom vedomostnej spoločnosti, pretože prispieva k rozvoju komunikačných technológií spájajúcich ľudí a k efektívnej výmene informácií, produktov a služieb.“

Máme za to, že záujmy a národná digitálna identita občanov Slovenskej republiky budú dostatočne chránené iba vtedy, ak nastavíme férové a transparentné pravidlá pre správu domény .SK. Preto požadujeme, aby budúcnosť slovenskej národnej domény vzišla z odbornej verejnej diskusie a aby štát zvolil rovnaký prístup k ochrane našej národnej digitálnej identity, aký je bežný vo väčšine krajín vyspelej Európy.

Iniciatívu NašaDoména.SK aktívne podporilo už vyše 9 000 občanov SR. Okrem Združenia poskytovateľov webhostingu vyjadrili podporu na nové usporiadanie vzťahov medzi štátom, prevádzkovateľom národnej domény a jej užívateľmi aj Slovenská akademická sieť Sanet, združenie Slovensko.Digital, 15 webhostingových spoločností a registrátorov, telekomunikačný operátor O2 a internetoví poskytovatelia Slovanet, VNET a ISPER.

Vážený pán podpredseda vlády,

Veríme, že ako digitálny šampión, ktorému budúcnosť slovenskej národnej identity nie je ľahostajná, zastavíte podpis dodatku nevýhodnej zmluvy medzi štátom a aktuálnym správcom národnej domény a nastavíte nové pravidlá, vďaka ktorým bude kontrola národnej digitálnej identity v rukách internetovej komunity.   

S úctou,

Za iniciatívu nasadomena.sk

ZPW
združenie poskytovateľov webhostingu, viac ako 70% všetkých .sk domén

Slovensko.digital
občianske združenie zamerané na zvýšenie kvality digitálnych služieb štátu na Slovensku

SAPIE.sk
Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku – desiatky IT firiem a významných osobností

Sanet.sk
Slovenská akademická sieť

Značky: