Pred pár týždňami sme boli na prezentácii inteligentného poľnohospodárstva na farbe v Rakúsku. Šlo o spoločnú aktivitu spoločnosti Drontech a Huawei, pričom sa používali drony s prenosom nasnímaných údajov pomocou siete 5G. Na tejto prezentácii sme boli osobne, zaujala nás masívna podpora rakúskej vlády, ale aj miestneho zastupiteľstva v Linzi.

Inteligentná vinica pri rakúskom Linzi

Len v krátkosti pripomeňme o čo šlo – nad vinicou preletel dron so špeciálnou kamerou, ktorý snímal údaje a pomocou siete 5G sa údaje prenášali do vyhodnocovacieho centra. Pomocou umelej inteligencie sa zo zosnímaných údajov rozpoznali plochy, ktoré bolo treba chemicky ošetriť.

Dron, ktorý monitoruje vinič a prenáša dáta cez 5GZdroj: Matthias Hesch
Dron, ktorý monitoruje vinič a prenáša dáta cez 5G

Ešte počas letu prvého drona preto vzlietol druhý, väčší dron, ktorý niesol aj zásobu chemického postreku a podľa údajov z centra vinič postrekoval presne na tých miestach, kde to bolo potrebné. Výsledkom bola ošetrená vinica, kde sa jednak ušetrila na postreku a zároveň sa neovplyvňovala tá časť úrody, ktorá bola zdravá.

Dron priamo v akcii nad vinicouZdroj: Matthias Hesch
Dron priamo v akcii nad vinicou

Spolu s nami boli na prezentácii aj zástupcovia Národného potravinárskeho a poľnohospodárskeho centra (NPPC) a všimli sme si, že sa tento projekt významne zaujímajú. Hneď po prezentácii sa uskutočnili aj prvé rozhovory NPPC a rakúskej firmy Drontech.

Môže sa tak stať aj na Slovensku?

Uplynul nejaký čas a my sme oslovili generálneho riaditeľa NPPC, pána Martina Polovku (MP) s tým, aby sme zistili, ako sa bude meniť výroba potravín a celkovo poľnohospodárstvo s využitím moderných informačných technológií. Prinášame náš rozhovor.

Martin PolovkaZdroj: TOUCHIT.sk
Martin Polovka, generálny riaditeľ NPPC

TI: Ako to pokračovali vaše snahy ďalej?

MP: Intenzívne rozbiehame spoluprácu na digitalizáciu farmárstva. My totiž už dnes musíte hľadať také riešenie, ktoré nasadíme do praxe o povedzme 5 rokov. Už pri našej spoločnej návšteve farmy v Rakúsku sme mali rozpracovanú spoluprácu s izraelskými spoločnosťami, ktoré sú lídrami v tejto oblasti. Medzitým sme však intenzívne vstúpili do spolupráce so spoločnosťou Huawei ako silným hráčom v oblasti IT riešení a hlavne rýchlej komunikácie cez 5G a tiež Wi-Fi. NPPC a Huawei následne podpísali Memorandum o spolupráci a o spoločnom postupe pri zavádzaní 5G farmárstva na Slovensku.

Podpis Memoranda o spolupráci medzi NPPC a HuaweiZdroj: NPPC
Podpis Memoranda o spolupráci medzi NPPC a Huawei

TI: Čo je hlavným cieľom tejto spolupráce?

MP: Je to spolupráca na projektoch digitálneho inteligentného poľnohospodárstva na Slovensku. Bude sa týkať verejného aj súkromného sektora a cieľom je zaviesť telekomunikačné a digitálne riešenia v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore.

Budeme tak môcť použiť celkom nové moderné metódy s využitím geolokalizačných, meteorologických a hydrologických vstupov. S meniacou sa klímou u nás je to totiž nevyhnutné.

TI: Ešte sa na chvíľu vráťme k tým lídrom z Izraela. O aké spoločnosti ide?

MP: Ide o spoločnosti ViridixYealdsapp, pričom prvá sa venuje inteligentným závlahám a druhá inteligentnému vyhodnoteniu potreby postrekov. Tieto spoločnosti sú jasným dôkazom tohto, že aj do poľnohospodárstva už dorazili informačné technológie a umelá inteligencia.

My už dnes v poľnohospodárstve používame satelitné snímky a spektrálnu analýzu, aby sme rozpoznali chorý porast. Časť informácií pritom berieme aj z lokálnych pozemných staníc.

Martin Polovka, generálny riaditeľ NPPCZdroj: TOUCHIT.sk
Martin Polovka, generálny riaditeľ NPPC

TI: Kedy sa to, čo sme videli v Rakúsku stane realitou aj na Slovensku?

MP: Momentálne pracujeme na tom, aby sme vybrali troch pilotných producentov z oblasti ovocia a zeleniny a časť ich produkcie vyhradíme na overovacie skúšky. Musíme v praxi zistiť, ako tento koncept bude v reálnych podmienkach Slovenska fungovať. Aj v rámci našej inštitúcie máme Výskumný ústav rastlinnej výroby, ktorý sídli v Piešťanoch. Ten má vlastné kapacity – testovacie pole, kde tiež prebehne výskum. Myslím si, že do 2 až 3 rokov budeme mať podobné výsledky ako sme videli v Rakúsku.

TI: V akom štádiu je spolupráca s týmito firmami?

MP: Aktuálne sme pristúpili k Memorandu o spolupráci a v polovici decembra sa uskutočnia Ovocinárske dni, kde sa budú tieto spoločnosti budú prezentovať pred našimi farmármi.

TI: Skúsim takú novinársku otázku. Ak sa to podarí, čo nás to bude stáť a koľko na tom získame?

MP: To je síce dobrá otázka, ale je položená predčasne. Asi každý z nás vidí, že tradičné spôsoby farmárstva na Slovensku narážajú na veľké klimatické zmeny. Poľnohospodárska produkcia na Slovensku musí byť čo možno najudržateľnejšia a ideálne aj najekologickejšia. Navyše, dopestované potraviny musia byť navyše cenovo dostupné a samozrejme aj bezpečné na konzumáciu. Splniť naraz tieto podmienky určite nie je jednoduché. Myslím si, že toto bez inteligentných riešení jednoducho nepôjde.

V spomínanom Izraeli pritom dokážu kvapkovou závlahou a technológiou inteligentného prihnojovania doslova aj na polopúšti a s jediným vodným zdrojom vypestovať kvalitné potraviny. Znamená to, že to musí fungovať aj na Slovensku v oveľa lepších podmienkach. Musíme však mať dobrý vodný manažment, obnoviť na modernej platforme dakedajšie závlahové systémy a potom máme šancu na dlhodobú udržateľnosť potravinárstva a poľnohospodárstva na Slovensku.

TI: Aká je tu úloha spoločnosti Huawei?

MP: Je to pre nás veľký technologický gigant so zaujímavými riešeniami. Spoločne sme videli reálnu ukážku inteligentného pestovania viniča v spolupráci spoločností Drontech a Huawei. Táto rakúska vinica  pritom nie je až tak ďaleko od Slovenska. Chceme to teda využiť aj u nás.

Komunikačné systémy HuaweiZdroj: Matthias Hesch
Komunikačné systémy Huawei

So spoločnosťou Drontech sa stretneme v januári budúceho roka a posunieme sa ďalej v tom, ako pomocou dronov riešiť inteligentne postreky aj u nás. Huawei je veľmi silný dodávateľ infraštruktúry pre 5G na rýchle odovzdávanie údajov a to bude potrebné aj u nás. Nároky ľudstva na objem prenesených a spracovaných dát budú len narastať.

TI: Je pre mňa prekvapením, ako preniká inteligentná výbava do poľnohospodárstva.

MP: Áno, dnes už máme inteligentné traktory navádzané cez GPS a takéto zariadenia treba riadiť v reálnom čase. Veľký tlak je na to, aby napr. kontrolné činnosti boli vykonávané pomocou dronov, ktoré nahradzujú satelitné snímkovanie. Drony takto znižujú personálnu záťaž a zvyšujú efektivitu.

Ak by sme sa pozreli na veľký poľnohospodársky podnik s vlastným informačným systémom, tak takéto podniky majú veľmi sofistikovaný technologický reťazec. Modernizácia sa pritom netýka len rastlinnej ale aj živočíšnej výroby. Sú tu napr. inteligentné brány, používajú sa digitálne rodné listy zvierat, monitorovanie kŕmnej dávky a pod. Sú riešenia, pri ktorých je v ušnici zvieraťa zabudovaný systém, ktorý obsahuje snímače na meranie teploty a pohyb zvieraťa sa monitoruje pomocou lokálnych staníc v maštali. S umelou inteligenciou a vzormi správania sa takto dokážu rozpoznať aj choroby zvieraťa. To všetko vyžaduje výkonné IT systémy.

Výsledkom nasadenia IT v poľnohospodárstve má byť zvýšená efektivita – treba napr. používať optimálne množstvo závlahy, postrekovať tam a vtedy, keď je to potrebné. Samozrejme, úloha farmára na farme stále zostáva a aj zostane nezastupiteľná.

Ďakujem za rozhovor!

Za TOUCHIT sa rozprával Ondrej Macko

Zdroje: vlastné, Huawei

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.