Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Takmer polovici IT lídrov v minulom roku narástol plat aj rozpočet. Počet IT manažérov, ktorých rozpočet sa medziročne zvýšil, je dokonca najvyšší za posledných 13 rokov. Vo firmách sa zároveň rýchlo udomácňuje umelá inteligencia. Sedem z desiatich zodpovedných manažérov túto technológiu zahrnulo do svojich investičných plánov. Tieto zistenia vyplynuli z aktuálneho vydania prieskumu KPMG a Harvey Nash – CIO Survey 2018.

Podľa výsledkov tejto štúdie je dôvera novým „bojovým poľom” pre IT. Organizácie musia opatrne vyvažovať potenciál využívania zákazníckych dát s potrebou zaistenia súkromia a bezpečnosti. Firmy, ktoré sú zamerané na potreby zákazníkov, vykážu o 38 % pravdepodobnejšie vyššiu ziskovosť ako ich konkurenti.

„Pozícia IT manažérov nie je jednoduchá,“ skonštatoval Pavol Adamec, výkonný riaditeľ oddelenia pre rizikové poradenstvo, KPMG na Slovensku. „Firmy, ktoré dokážu nájsť správnu rovnováhu medzi inováciami a riadením, sú v najlepšej pozícii uspieť v čoraz zložitejšom technologickom prostredí.“

Viac ako tri štvrtiny  (77 %) opýtaných IT lídrov bolo „najviac znepokojených“ hrozbou organizovanej kybernetickej kriminality, čo je nárast o 6 percentuálnych bodov oproti minulému roku. Iba jedna pätina   (22 %) zároveň  potvrdila, že ich firmy sú dobre pripravené na kybernetický útok. Keďže CIO Survey je najväčším prieskumom medzi IT lídrami na svete, kombinované ročné výdavky na kybernetickú bezpečnosť respondentov tejto štúdie dosiahli výšku viac ako 46 miliárd USD (40 miliárd eur)[1].

Zlepšenie kybernetickej bezpečnosti a riadenie operačného rizika a súlad s predpismi predstavujú dve najrýchlejšie rastúce IT priority predstavenstiev spoločností. Oblasť kybernetickej bezpečnosti narástla na dôležitosti u takmer štvrtiny (23 %) viac respondentov ako v roku 2017, zlepšenie v oblasti operačného rizika narástlo medziročne na dôležitosti o 12 percentuálnych bodov.

Napriek tomu, že súlad s predpismi naberá u IT manažérov na význame, viac ako tretina (38 %) respondentov prieskumu KPMG/Harvey Nash v apríli 2018 očakávala, že do májového termínu účinnosti nového nariadenia na ochranu osobných údajov (GDPR)  nebudú v súlade s týmto právnym predpisom.

Zatiaľ čo organizácie považujú efektívnu digitálnu stratégiu za rozhodujúcu pre bezpečnosť dát, mnohí IT manažéri priznali, že v tejto oblasti pokrivkávajú. Viac ako tri štvrtiny uviedli, že digitálna stratégia ich firmy je buď len mierne efektívna, alebo ešte horšia. Mať v spoločnosti pozíciu alebo rolu tzv. Chief Digital Officer výrazne pomáha k úspechu. Tie firmy, ktoré človeka zodpovedného za digitálnu agendu vo firme majú, majú v dvojnásobne viac prípadoch (44 % vs 21 %) jasnú celopodnikovú digitálnu stratégiu.

Z výsledkov CIO Survey 2018 tiež vyplynulo, že viac ako tretina spoločností (35 %) zápasí s nedostatkom voľných kandidátov s digitálnymi zručnosťami. Už štvrtý rok za sebou sú tzv. big data a analytika zručnosťami, po ktorých je na trhu najväčší dopyt.  Počet žien – IT manažérok narastá len veľmi pomaly. Tento rok ich podiel na celkovom počte IT lídrov dosiahol 12 %, čo je o 2 % viac ako v minulom roku.  Súčasťou technologických tímov je však stále iba 21 % žien, teda dve z desiatich.

[1] The Ponemon Institute vypočítal, že priemerné náklady firiem na kybernetickú bezpečnosť v roku 2017 dosiahli 11,7 milióna USD. Prieskum CIO Survey spoločností Harvey Nash / KPMG sa uskutočnil na vzorke 3 958 vedúcich pracovníkov v oblasti IT, takže odhadované celkové ročné náklady na kybernetickú bezpečnosť organizácií, ktoré sa zúčastnili prieskumu, dosiahli hodnotu 46,3 miliárd USD.

Značky: