Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Predpovede spoločnosti Western Digital pre automobilový priemysel v roku 2024: Univerzálne úložisko flash (UFS) a vstavaná karta MultiMediaCard (eMMC) budú čoraz populárnejšie

V roku 2024 môžeme očakávať, že výrobcovia automobilov sa budú viac zameriavať na poskytovanie bezproblémových zážitkov z palubného infotainmentu. Poprední výrobcovia automobilov už teraz rozširujú centrálne informačno-zábavné systémy do svojich najnovších modelov a snažia sa integrovať obrazovky vo vozidlách so smartfónmi pri dodržiavaní prísnych bezpečnostných noriem.

Rastúca komplexnosť palubného infotainmentu (IVI) predstavuje zásadnú zmenu v modernom automobilovom prostredí. Táto zmena si bude vyžadovať značný výpočtový výkon a vysokorýchlostné úložné riešenia vzhľadom na značný objem údajov generovaných týmito technológiami. Tieto objemy údajov sa budú zvyšovať aj v dôsledku toho, že výrobcovia automobilov budú do svojich vozidiel zabudovávať väčšie obrazovky s vyšším rozlíšením, aby podporili čoraz náročnejšie požiadavky na lepší používateľský zážitok. V podstate je pravdepodobné, že vývoj v oblasti ukladania údajov v automobilovom priemysle bude nasledovať trajektóriu rastu zaznamenanú v oblasti smartfónov a osobných počítačov.

Univerzálne úložisko flash (UFS) a vstavaná karta MultiMediaCard (eMMC) budú čoraz populárnejšie a nahradia staršie riešenia ukladania dát. Dôvodom je, že pamäťové úložisko typu flash môže poskytovať vysoké rýchlosti prenosu údajov. Až 800 megabajtov za sekundu (MB/s) v prípade eMMC alebo až 1450 MB/s na odkaz v prípade UFS 3.1, čo spĺňa požiadavky moderných informačno-zábavných systémov, ktoré sú náročné na objem dát.

Zábavné úložisko bude pravdepodobne oddelené od kritických údajov používaných na zmiernenie rizík a zabezpečenie bezpečnej prevádzky vozidla. Keďže automobilové technológie sú stále sofistikovanejšie a potreba dát rastie, bude rásť aj dopyt po zdokonalených a spoľahlivých úložných riešeniach, ako sú eMMC a UFS. Tieto úložné riešenia budú nevyhnutné na uchovávanie kritických údajov. Medzi ne budú patriť informácie o kódoch a čiernych skriniach, ktoré sú potrebné na zaistenie bezpečnosti vozidla. Výrobcovia automobilov musia zaviesť riešenia úložísk, ktoré uprednostňujú tieto kritické údaje pre inteligentnú bezpečnosť vozidiel.

Rozvíjajúce sa prostredie infotainmentu spolu s rastúcim množstvom údajov o vozidle a používateľoch zmení tvár automobilového priemyslu a vynúti si zavedenie rýchlejších riešení úložísk, aby sa v roku 2024 a neskôr zabezpečil bezproblémovejší a dátovo bohatší zážitok z jazdy.

Christoph Mutz, Senior Product Marketing Manager spoločnosti Western Digital