Chceli by sme sa opýtať na váš názor pri prekladaní anglického slova. V poslednom čase sa veľmi často v zahraničných prezentáciách používať marketingový pojem immersive. Napr. immersive experience používame ako podmanivejší zážitok, ale môže byť aj pohlcujúci zážitok. Ale je tu aj americké spojenie immersive reality, čo sme začali prekladať ako intenzívnejšia realita. Je to pojem, keď sa napr. na basketbal môžete ako divák pozrieť aj z pozície útočiaceho hráča. Je evidentné, že preklad niektorých spojení si musíme do slovenčiny nejako „vymyslieť“, a chceli by sme poznať váš názor, ako zaviesť takéto nové spojenia.

Sibyla Mislovičová:: V prvom rade vás musím pochváliť, pretože sa prirodzene pokúšate nájsť prekladový ekvivalent k anglickému či americkému slovu, resp. slovnému spojeniu. Samozrejme, nie vždy sa nájde nejaký vhodný slovenský výraz, ale keď je to len trocha možné, treba to skúsiť. Význam anglického slova immersive súvisí s hlbokým ponorením do niečoho, napr. do aktivity alebo do reálneho či umelo vytvoreného prostredia. Slovo immersive sa používa sa aj v iných anglických spojeniach a zdá sa, že vždy je tam nejaká súvislosť s virtuálnou realitou. Váš preklad spojení immersive reality ako intenzívnejšia realita (možno by mohlo byť napr. aj zážitková realita) a a immersive experience ako podmanivejší zážitok (takisto by zrejme mohlo byť intenzívnejší, silnejší zážitok) je podľa môjho názoru výstižný. Samozrejme, nie vždy sa musíme usilovať takéto anglické spojenia preložiť doslovne, teda slovo za slovom, v rámci kontextu stačí danú situáciu opísať, napr. budete sa cítiť, ako keby ste tam boli, bude to ako v skutočnosti alebo úplne ako v skutočnosti, bude to pre vás skutočný alebo iný zážitok a pod.

Opakujem, je dobré, že ste uvedené spojenia preložili, lebo napriek tomu, že sa používajú v odbornej sfére, je vysoko pravdepodobné, že sa pomerne rýchlo rozšíria aj medzi laikmi, pretože označujú niečo, nejaký produkt, ktorý je určený pre širšiu verejnosť. Je teda dôležité hľadať a nejako „vymyslieť“ vhodný slovenský ekvivalent zodpovedajúci významu pôvodného anglického slova či slovného spojenia, aby mu porozumel nielen odborník v danej oblasti, ale aj bežný používateľ jazyka, najmä ak je predpoklad, že s ním bude prichádzať do styku. Kto má byť ten „vymýšľač“? Väčšinou sú to odborníci, ktorí najlepšie rozumejú danému termínu či spojeniu. Keď začnú prekladový ekvivalent používať v odborných prácach i v ústnom prejave, je vysoko pravdepodobné, že sa ujme a rozšíri. V odborných textoch sa niekedy popri novom slovenskom pomenovaní istý čas uvádza v zátvorke aj pôvodný anglický výraz, aby napr. pri spätnom preklade nedošlo k omylu. V minulosti takýto proces udomácňovania slovenského ekvivalentu trval i niekoľko rokov. Dnes, v čase internetu, je „zavádzanie“ nových slov a spojení oveľa jednoduchšie, pretože prostredníctvom internetovej komunikácie možno doslova zo dňa na deň rozšíriť v podstate čokoľvek. Teda odpoveď na vašu otázku, ako uviesť do života nové spojenie, je – používať ho J.