TOUCHIT: Do slovenčiny prenikajú nové slová a už sme o tom v minulosti hovorili, že to nie je na škodu. Len treba hľadať správnu mieru. Konkrétne mi ide o výraz municipality v zmysle miestneho zastúpenia. Tento pojem sa začal používať v súvislosti s rozvojom 5G sietí a tiež inteligentných miest, počul som ho už aj vo vláde. Podľa môjho názoru je to už trochu „cez čiaru“. Aký je vás názor? Ešte ostrejší príklad je vyjadrenie, že tá a tá osoba bude orchestrovať stretnutie. To som síce počul len raz, ale nijako mi to nejde do uší. Viem, že v angličtine sa to používa, ale asi máme dosť slovenských výrazov.

Sibyla Mislovičová: Ďakujem za otázku, v poslednom čase som natrafila na viacero takýchto slov prevzatých z angličtiny, ktoré – podľa môjho názoru – slovenskú slovnú zásobu nijako neobohacujú, sú skôr dôkazom toho, že sa niekomu nechcelo preložiť anglické slovo a bolo pohodlnejšie prevziať ho bez uvažovania nad tým, či sa dá nahradiť slovenským výrazom. Navyše väčšinou ide o slová, ktoré sa ako prevzatia z latinčiny už dávno ustálili v slovnej zásobe slovenčiny, ale v inom význame. Takéto prevzatia – podľa tých, ktorí ich používajú –, zrejme v texte „vyzerajú dobre“, ale väčšina ľudí im nerozumie alebo si nie je istá, ako im má rozumieť, prípadne si ich môže vysvetliť nesprávne.

Slovo municipalita možno nájsť vo výkladových slovníkoch slovenčiny ako slovo prevzaté z latinčiny s významom „(vo Francúzsku a v niektorých iných krajinách) organizačné usporiadanie obcí, mestská alebo obecná rada, mestské alebo obecné zastupiteľstvo; najnižšia samosprávna jednotka“ (výklad zo Slovníka súčasného slovenského jazyka M – N z r. 2015 sprístupneného aj na stránke slovniky.juls.savba.sk) a s označením, že ide o právnický a administratívny termín. Napriek tomu sa v súčasnej jazykovej praxi s týmto slovom stretávame čoraz častejšie, napr. vo vetách: Tieto produkty sú určené pre všetkých zákazníkov z radov malých podnikateľov a živnostníkov, ale tiež municipality a zariadenia patriace do ich správy… – Mnoho ľudí bývalo v jednej municipalite, cestovalo za prácou do druhej a za nákupmi do tretej. Pociťovalo sa i to, že veľmi malé municipality neboli vhodné na zabezpečovanie dôležitých služieb v modernom štáte, najmä zdravotníckych, sociálnych a vzdelávania. – Pre malé municipality bolo veľmi zložité zamestnávať vysokokvalifikovaných úradníkov. Výsledkom takýchto problémov bola snaha o väčšie municipality.

Uvedené príklady však naznačujú, že ide skôr o druhotné prevzatie slova municipality z angličtiny, ktoré sa prekladá ako obec, samospráva, magistrát, samosprávny okres, mestská samospráva, samosprávna obec, samosprávne mesto.

Preto v príkladoch z tlače, ktoré som uviedla, by som určite uprednostnila napr. slovo obec

Sloveso orchestrovať možno tiež pokladať za akési mechanické poslovenčenie anglického slovesa orchestrate. Našla som niekoľko dokladov na jeho používanie, ktoré sa mi vidia ako „hodne pritiahnuté za vlasy“, napr.: Dokážu sa trhy orchestrovať samy? Nieto celú spoločnosť? A ako vyzerá taká trhová orchestrácia a kam nás povedie? – Systém je schopný orchestrovať a riadiť volanie interných, ako aj externých služieb, rozhraní a informačných systémov. – Reklama vás naučí komunikovať s hercom, naučíte sa orchestrovať štáb…

V anglicko-slovenskom slovníku možno nájsť preklad anglického slovesa orchestrate, a to organizovať, riadiť, čo je v slovenskom texte rozhodne prirodzenejšie a najmä zrozumiteľnejšie.

Teda ako vravíte, preberanie cudzích slov – áno, ale odtiaľ potiaľ. 🙂