Smajlíky alebo emotikony sa stali bežnou súčasťou našej komunikácie. Ako je to však s ich správnym písaním? Odpovie nám pani Sibyla Mislovičová z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra.

TOUCHIT: Ako presne písať v texte smajlíky – je to 😊 alebo :-)? A takisto ma zaujíma, či sa za týmito značkami na konci vety píše bodka? A je vôbec slovo smajlík správne?

S. M.: Začnem poslednou otázkou. Slovo smajlík už možno pokladať za súčasť našej slovnej zásoby. Pri hľadaní vhodného ekvivalentu anglického slova smiley, ktorým sa pomenúva grafický symbol v podobe usmiatej tváričky používaný v elektronickej komunikácii – prvotne na vyjadrenie úsmevu, radosti, ale neskôr v rozličných podobách aj na vyjadrenie iných ľudských emócií (smútku, hnevu a pod.), sa odporúčal domáci výraz smejko. Ten sa však veľmi neujal a v jazykovej praxi sa ustálilo pomenovanie smajlík. V súčasnosti ho možno pokladať za spisovné, väčšinou sa skloňuje ako neživotné podstatné meno mužského rodu podľa vzoru dub, ale frekventované je aj skloňovanie ako pri životných podstatných menách podľa vzoru chlap, napr. v množnom čísle smajlíky aj smajlíci, prípadne smajlíkovia. Samozrejme, na označenie grafického symbolu alebo obrázka vyjadrujúceho náladu pisateľa sa používa aj slovo emotikon, ktoré nájdeme v Slovníku súčasného slovenského jazyka (2006, aj na stránke slovniky.juls.savba.sk).

Ako písať bodku, keď vetu ukončíme smajlíkom? Nuž, je to na pisateľovi. Zatiaľ nemáme pravidlo, ako by to malo byť. Ja osobne píšem bodku až za znakom alebo obrázkom, ale niekto iný napíše najprv interpunkčné znamienko a až potom naznačí svoju náladu či postoj. Jediná rada – v rámci jedného textu to treba robiť jednotneJ.

A posledná, teda Vaša prvá otázka, ako smajlíky v texte písať? No, často o tom nerozhodujeme my sami, niekedy program v počítači, tablete či mobile sám zmení naše dvojbodky, spojovníky a zátvorky na obrázok… Teda ponuka grafických znakov a obrázkov (dokonca pohyblivých) je široká, každý si môže vybrať. Veď ide o vyjadrenie nálady, o niečo, čo chceme k textu pridať, prípadne, čo nevieme alebo nemáme čas vyjadriť slovami.

Tento článok vyšiel aj v tlačenom júnovom vydaní TOUCHIT č. 6/2017, preto sa niektoré skutočnosti uvedené v článku, môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.