TOUCHIT: Nedávno som bol na konferencii o robotike, a tam sa používalo slovo robot v tvare roboty aj roboti. Premýšľal som nad tým, ako skloňovať toto slovo, keď už existujú humanoidní roboti, ktorí sa jednak podobajú na človeka a nemajú ďaleko od toho, aby dokázali myslieť. Za istých okolností by ich bolo možné považovať za živé bytosti, teda skloňovať ich ako životné. Rovnako ma zaujíma to, ako písať slovo psypsi.

Sibyla Mislovičová: Hoci sa slovom robot pomenúva vždy neživá vec, používa sa toto podstatné meno mužského rodu ako neživotné aj ako životné. Neživotným podstatným menom robot, ktoré sa skloňuje podľa vzoru dub, sa zvyčajne pomenúva prístroj schopný samostatne vykonávať niektoré úkony väčšinou podľa určeného programu, v domácnostiach používame napríklad kuchynské roboty, máme výkonný robot, v továrňach pracujú namiesto ľudí roboty na montážnej linke a pod. V súvislosti s čoraz dokonalejšími mechanickými napodobeninami človeka sa používa pomenovanie robot ako životné podstatné meno mužského rodu, ktoré sa skloňuje podľa vzoru chlap, napríklad vo vedecko-fantastickej literatúre, ale aj inde nájdeme spojenia ako roboti útočia, roboti ovládli svet, máme doma robota, humanoidní roboti a pod. Podobne o ľuďoch, ktorí pracujú neúnavne ako stroje, sa hovorí, že sú roboti.

No a teraz odpoveď na druhú otázku. Zvieracie podstatné mená mužského rodu sa v jednotnom čísle skloňujú podľa vzoru chlap a v množnom čísle podľa neživotných vzorov dub (napr. bažanty, slony) alebo stroj (napr. zajace, jelene). Výnimkou sú zvieracie podstatné mená pes, vlkvták, ktoré sa na rozdiel od ostatných zvieracích podstatných mien mužského rodu v množnom čísle skloňujú aj ako životné, t. j. v nominatíve množného čísla sú popri podobách psy, vlky, vtáky správne aj podoby psi, vlci, vtáci a v akuzatíve množného čísla popri podobách (vidím) psy, vlky, vtáky aj podoby (vidím) psov, vlkov, vtákov.  

V odbornej literatúre sa uprednostňujú podoby psy, vlky, vtáky,  napr. poľovné psy, sťahovavé vtáky, vyhladnuté vlky. Spojenia ako poľovní psi, sťahovaví vtáci, vyhladnutí vlci sú takisto spisovné.

Podstatné však je to, že v rámci jedného textu sa treba rozhodnúť pre jeden z uvedených variantov a nestriedať ich. Pri písaní sú najlepšou pomôckou ukazovacie zámená – V areáli firmy boli strážne psy (tie psy). – V areáli firmy boli strážni psi (tí psi).