TOUCHIT: Zaujímal by ma preklad anglického slova subscriber v prípade videoservera YouTube. Asi správne pomenovanie je predplatiteľ, čo používame aj my v redakcii, len v slovenčine to evokuje dojem, že za to bude treba niečo zaplatiť. V skutočnosti však neplatíte nič, len sa „prihlásite na odber“. Len to nie je jedno slovo, ale skôr veta. Zaujímal by ma váš názor, čo z týchto dvoch vyjadrení je správnejšie.

Sibyla Mislovičová: Anglicko-slovenské slovníky nám pri anglickom výraze subscriber ponúkajú viacero slovenských ekvivalentov, medzi inými aj slová predplatiteľ, abonent, odberateľ. A tie by nás mohli zaujímať. Ako spomínate, v redakcii ste si vybrali slovo predplatiteľ. Máte pravdu, že to v súvislosti s bezplatnou službou nie je „najšťastnejšie“ riešenie. V našom prostredí pri slove predplatiteľ „kto si niečo predpláca“ prvoplánovo vnímame, že ide o niečo, za čo treba zaplatiť, napr. predplatiteľ časopisu, predplatiteľ nejakej služby.

Synonymom slova predplatiteľ je zdomácnený výraz abonent a okrem iného sa ním označuje „stály zákazník, návštevník, používateľ istých služieb“, ale vidí sa mi, že v jazykovej praxi sa vo význame, na ktorý sa pýtate, používa len zriedka. Všimnime si však slovo odberateľ ako pomenovanie niekoho, „kto niečo odoberá, kupuje“, ale to, či je to za peniaze, nie je také jednoznačné ako pri slove predplatiteľ.

Z toho vyplýva moje odporúčanie. Za najvhodnejší ekvivalent anglického slova subscriber vo význame, ktorý potrebujete, teda „kto sa prihlási na bezplatný odber niečoho“, pokladám slovo odberateľ. Vyhneme sa tak istému „komunikačnému šumu“, teda možnosti, že niekto nemusí správne pochopiť použitý výraz.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.