TOUCHIT: Máme ďalšiu otázku od čitateľa, aj keď nie z IT oblasti. Pýta sa na slovo párky, čo je v poriadku. Len keď chce v bufete kúpiť len jeden kus tejto obľúbenej potraviny, je to párka či párok, alebo na to neexistuje vyjadrenie?

Sibyla Mislovičová: Veruže existuje. V Krátkom slovníku slovenského jazyka (4. vyd. z r. 2003, slovniky.juls.savba.sk) môžeme nájsť heslo párok a podľa zaužívanej lexikografickej praxe sa hneď za heslovým slovom uvádza (v skrátenej podobe) tvar genitívu jednotného čísla (bez) párka, ďalej sa tam dozvieme, že ide o podstatné meno mužského rodu a že sa obyčajne používa v množnom čísle. Nasleduje výklad „jemný údenársky výrobok v podobe tenkých dlhších šúľkov; spojená dvojica takéhoto výrobku“ a niekoľko príkladov na používanie: teplé párky, párky s horčicou; kúpiť si dva páry párkov, zjesť dvoje párkov.

Okrem toho sa v slovníku uvádza aj spojenie párok v rožku s vysvetlením „jeden diel z dvojice podávaný v rožku ako rýchle jedlo“. Myslím si, že z uvedeného je jasné, že podstatným menom mužského rodu párok sa pomenúva jeden diel z dvojice, ako aj dvojica párkov. Výraz párka sa používa v niektorých nárečiach, nie je však spisovný.