Máme tu ďalší diel obľúbeného jazykového okienka s pani Sibylou Mislovičovou z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra.

TOUCHIT: Je správne používateľ programu, aplikácie alebo užívateľ?

S.M.: Najprv uvediem, čo je správne. V spojení, na ktoré sa pýtate, je to podstatné meno používateľ, teda používateľ aplikácie, internetu. Prečo? Na vysvetlenie sa musíme pozrieť na význam slovies, od ktorých sú podstatné mená používateľužívateľ odvodené. Nedokonavé sloveso užívať má viacero významov, a to „prijímať do žalúdka (liek)“, napr. užívať tabletky; „prežívať vo veľkej miere, zažívať“, napr. užívať život; „zažívať radosť z niečoho“, napr. užívať ovocie svojej práce; „používať vec, ktorá nie je vlastníctvom, na svoj úžitok“, napr. právo na užívanie bytu. Naproti tomu jeden z významov nedokonavého slovesa používať je „upotrebúvať niečo ako nástroj alebo prostriedok“, napr. používať počítač, dopravný prostriedok, vedomosti, návod na používanie. Z toho vyplýva, že podstatné meno užívateľ má význam „kto niečo užíva, kto má niečo v užívaní“, napr. užívateľ bytu, záhrady a pod., a podstatné meno používateľ má význam „kto niečo používa“, napr. používateľ počítača, softvéru, telefónu, práčky, jazyka atď. Pri narábaní s aplikáciou teda ide o používanie a ten, kto ju používa, je používateľ aplikácie. V tejto súvislosti sa stretávame aj s ďalšími odvodenými slovami – prídavným menom používateľský a príslovkou používateľsky, ktoré poznáme napr. zo spojení používateľská príručka, používateľsky prívetivý program a pod.

TOUCHIT: Ako treba správne uvádzať spojenie – táto funkcia je určená na zvýšenie výdrže na batériu alebo pre zvýšenie výdrže na batériu?

S.M.: Tu je odpoveď jednoduchá, v účelovom význame je namieste predložka na. Vaša otázka súvisí s tým, že v súčasnosti sa predložka pre používa akosi univerzálne i v takých situáciách, v ktorých v slovenčine treba siahnuť po iných predložkách. A to je aj prípad spojenia, na ktoré sa pýtate. Sloveso určiť (tu ide o tvar trpného príčastia určený) sa v ňom spája s predložkou na: určený na niečo – teda funkcia určená na zvýšenie výdrže batérie, funkcia určená na automatické ukladanie súborov (v tomto spojení je vhodná aj bezpredložková väzba funkcia automatického ukladania súborov), podobne notebook určený predovšetkým na hranie hier atď. Treba však doplniť, že spojenie určený pre možno použiť napr. pri osobách alebo zvieratách, napr. hra je určená pre troch hráčov, krmivo určené pre šteňatá.

A v spojení, ktoré uvádzate, táto funkcia je určená na zvýšenie výdrže na batériu som  opravila ešte niečo – vypustila som druhú predložku na: funkcia je určená na zvýšenie výdrže batérie J.

Samozrejme, používanie predložiek (ich význam a spájateľnosť), to sú pomerne zložité záležitosti a čitateľom pri pochybnostiach môže pomôcť ich spracovanie a príklady vo výkladových slovníkoch (na stránke slovniky.juls.savba.sk).

Tento článok vyšiel aj v tlačenom októbrovom vydaní TOUCHIT č. 8/2016, preto sa niektoré skutočnosti uvedené v článku, môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.