TOUCHIT: Dosť často sa stretávame so spojením budeme sa sústrediť. Nám by sa viac páčilo budeme sa sústreďovať. Mýlim sa?

Sibyla Mislovičová: Nie, nemýlite sa. Vyjadrovanie budúceho času spojením budem sa sústrediť nie je gramaticky správne. Sloveso sústrediť sa patrí medzi dokonavé slovesá, ktoré vyjadrujú dokončený, uzavretý, ohraničený dej, a preto nemôžu vyjadrovať aktuálnu prítomnosť. Ich prítomníkové tvary vyjadrujú budúci dej, napr. začať – začnem, pomôcť – pomôžem, teda aj sústrediť sa – sústredím sa.

Budúci dej možno vyjadriť aj analyticky – spojením tvaru budúceho času slovesa byť s neurčitkom nedokonavého slovesa: budem sa sústreďovať (budem začínať, budem pomáhať). Aktuálny dej v prítomnom čase sa vyjadruje tvarmi nedokonavého slovesa, čiže slovesom sústreďovať sa – sústreďujem sa, napr. dnes sa sústreďujem na učenie a zajtra sa sústredím (resp. budem sústreďovať) na skúšku.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.