TOUCHIT: Zase máme pre vás asi nie jednoduchú otázku. Ako je to vlastne s predložkami prena? Zdá sa, že v slovenčine používame viac predložku pre, ale správne je na. Zatiaľ to ja osobne (Ondrej) robím tak, že všade píšem na, pokiaľ to neznie fakt zvláštne. Ale iste sú na to nejaké pravidlá. Teda smartfón je určený hlavne na fotografovanie alebo … hlavne pre fotografovanie

Sibyla Mislovičová: Naozaj to nie je jednoduchá otázka, pretože obe predložky fungujú vo viacerých významoch a vysvetliť problematiku ich používania v rámci nášho priestoru by ani nebolo možné. Ďakujem však za príklad, vďaka ktorému možno na vašu otázku pomerne jednoducho odpovedať. V spojení smartfón určený na fotografovanie ide o účelový význam, teda pomocou predložky chceme vyjadriť, na čo je niečo určené, na aký účel, prípadne s akým cieľom sa to používa. A tu je jasné odporúčanie – účel, cieľ sa zvyčajne vyjadruje predložkou na, teda smartfón na fotografovanie, prístroj na meranie, návod na používanie výrobku, zariadenie na príjem digitálnej televízie atď.

Napísala som „zvyčajne“, čo znamená, že to tak nie je na 100 %, sú aj výnimky. V istých ustálených spojeniach sa totiž v účelovom význame používa aj predložka pre, napríklad v spojeniach chovať zviera pre kožušinu, potreby pre domácnosť, poistiť sa pre prípad nehody a pod.

Máte pravdu v tom, že v jazykovej praxi je používanie predložiek napre v účelovom význame rozkolísané a v mnohých prípadoch sa predložka pre používa aj tam, kde by bola namieste predložka na, napríklad nový model telefónu pre rok 2017, správne má byť… na rok 2017.

Prečo to tak je? Za „vinníka“ možno označiť okrem iného kontakt s cudzími jazykmi, v ktorých sa v účelovom význame používa predložka pre, napr. angl. for, franc. pour, nem. für a hlavne čes. pro. Ak sa v takýchto spojeniach pri preklade do slovenčiny použije len predložka pre, problém je na sveteJ.

Napísali ste, že sa usilujete uprednostňovať predložku na, to je v poriadku, ale netreba to robiť nasilu…  Na záver moja „rada-nerada“. Pokúste sa identifikovať účel, cieľ, vtedy je správna predložka na.

A ako inak, významy jednotlivých predložiek si možno overiť vo výkladových slovníkoch na adrese slovniky.juls.savba.sk.

 

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.