Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podľa štúdie uskutočnenej účtovnou a konzultačnou firmou RSM medzi 400 európskymi vedúcimi pracovníkmi nie je 9 z 10 európskych spoločností pripravených na GDPR. Iba 8 % vedúcich pracovníkov uviedlo, že je ich podnik na GDPR pripravený a že vykonali všetky zmeny nutné pre splnenie tohto predpisu.

Tlačiarne umiestnené v kancelárii sú rovnako zraniteľné útokmi hakerov ako ktorýkoľvek iný počítač pripojený k sieti. Ako môžu spoločnosti tejto výzve čeliť a zaistiť ochranu svojich informácií naprieč  celým radom multifunkčných tlačiarní? Tu uvádzame 5 bezpečnostných faktov o MFP, ktoré vám môžu pomôcť s vykonaním zmien, ktoré vaša organizácia potrebuje na splnenie požiadaviek najnovšieho predpisu GDPR.

1. Certifikácia podľa Common Criteria

Zabezpečenie dát je nutnou súčasťou zabezpečenia MFP a tlačiarní. Hľadajte také MFP, ktoré sú vybavené štandardnými a voliteľnými bezpečnostnými funkciami na ochranu dát, či už prenášaných, alebo ukladaných v zariadení, prípadne sa zamerajte na výrobcov, ktorých balíky zabezpečenia splnili certifikáciu podľa Common Criteria a EAL4. Nový rad MFP sa zameriava na hodnotu a bezpečnosť s cieľom pomôcť našim zákazníkom s ochranou ich dát a citlivých osobných údajov.

2. Šifrovanie a prepis dát

Ak je povolené šifrovanie dát, používa sa pri komunikácii aj pre dáta ešte pred ich zápisom do RAM a na pevný disk alebo SSD. Nezabudnite sa na tieto informácie aj na prepis dát opýtať. Pevný disk kvalitnej MFP typicky umožňuje až desaťnásobný programovateľný prepis dát. Dáta sa prepisujú náhodnými číslami. Metódu prepisu dát je možné taktiež používateľsky upraviť podľa bezpečnostných požiadaviek danej organizácie.

3. Ukončenie platnosti dát

Keď sa zariadenie vyraďuje z prevádzky, ponúkajú zariadenia od dobrých výrobcov funkciu ukončenia platnosti dát, ktorá zaisťuje, že sa všetky dôverné dáta prepíšu ešte pred tým, ako zariadenie opustí závod.

4. Zabezpečenie sietí

Vyberte si také MFP, ktoré sú vybavené inteligentným sieťovým rozhraním, v podstate akousi bránou firewall, ktorá môže obmedziť prístup na konkrétne počítače v sieti podľa ich IP alebo MAC adresy a ktorá môže selektívne na každom zo zariadení povoliť alebo zakázať akýkoľvek protokol alebo port služieb.

Hľadajte takého výrobcu, ktorý je uznávaný ako jeden z inovátorov  na poli zabezpečenia a podniky aj vládne organizácie po celom svete naň spoliehajú v zmysle zachovania dôvernosti dát a ich ochrany pred neoprávneným prístupom.

5. Ten správny softvér

Bol softvér, ktorý sa bude používať na vašej MFP, navrhnutý pre podniky pracujúce s citlivými dátami? Dobré systémy ponúkajú funkciu „Find-Me“ tlače, kde môžu používatelia tlačiť dokumenty z ktorejkoľvek MFP zapojenej do zabezpečenej siete, ale iba vtedy, keď sú priamo pri stroji. Funkcia „Find-Me“ minimalizuje množstvo odpadu a v rušných kanceláriách preukázateľne znižuje objem tlače o 20 %. To taktiež znamená, že si používatelia môžu zvoliť, kedy a kde si prajú svoje dokumenty vytlačiť, a citlivé dokumenty tak nezostávajú až do ich odobrania nechránené vo výstupných zásobníkoch tlačiarne.

„Podporujeme našich zákazníkov v prevzatí kontroly nad zabezpečením dokumentov a v správe ich tlačiarní, kopírok a multifunkčných zariadení v súlade s predpismi GDPR“ – uvádza Alexandr Stočes, Product Manager, Sharp Electronics CEE. Nový rad čiernobielych zariadení Sharp MX sa zameriava na hodnotu a bezpečnosť s cieľom pomôcť našim zákazníkom s ochranou ich dát a citlivých osobných údajov. Tieto nové modely môžu pomôcť dosiahnuť zmeny, ktoré organizácie vyžadujú na splnenie požiadaviek najnovšieho nariadenia GDPR bez zásadných investícií.

Ak sa chcete dozvedieť bližšie informácie o produktoch a riešeniach spĺňajúcich požiadavky GDPR, navštívte stránky www.sharp.cz.

Značky: