Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Z iniciatívy Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) sa 29.3.2017 na pôde RÚ uskutočnilo informatívne stretnutie so zástupcami podnikov („telekomunikačných operátorov“ a ich združení) poskytujúcich služby prístupu k internetu ohľadom jednotného postupu telekomunikačných operátorov pri implementácii Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/2120 z 25.11.2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu (ďalej len „Nariadenie“).

Táto iniciatíva vychádzala z doterajších skúseností RÚ. RÚ na stretnutí okrem povinností vyplývajúce z Nariadenia a Usmernenia orgánu európskych regulátorov BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications), ktoré spresňuje a vykladá znenia jednotlivých článkov Nariadenia, predstavil svoje doteraz uskutočnené a naplánované aktivity v oblasti sieťovej neutrality, vyplývajúce z implementácie Nariadenia.

Na záver stretnutia RÚ predstavil sekciu „Sieťová neutralita“, vytvorenú na jeho webovom sídle, na ktorej sú uverejňované príslušné dokumenty a aktuality z oblasti implementácie sieťovej neutrality v podmienkach telekomunikačného trhu Slovenskej republiky.

Značky: