Keďže čoraz častejšie ľudia uprednostňujú cestovanie na vlastnú päsť pred využívaním služieb cestovných kancelárií, je obtiažnejšie zmapovať cestovné zvyky turistov tak, aby nám dali reálnu odpoveď na otázku „Kam najčastejšie cestujú Slováci?“.

Pomôžu nám však tzv. Big data a populačná analytika z mobilných telefónov. Riešenie Market Lokator ponúka reálny a hlavne dynamický pohľad na cestovateľské zvyklosti obyvateľov Slovenska, ktorí vycestovali do zahraničia. Je to pohľad na roamingové zvyklosti anonymizovanej vzorky viac ako 2,7 mil. Slovákov.

Toto technologické riešenie nám po prvýkrát v histórii dáva jasný prehľad kam smerujú kroky Slovákov. Dokonca bez toho, aby sa museli realizovať finančne nákladné kvantitatívne prieskumy.

Market Locator ponúka pohľad na akékoľvek časové obdobie. Ako príklad si môžeme zobrať uplynulú letnú a zimnú sezónu 2016/2017, v grafe sú znázornené sumárne štatistiky obľúbenosti jednotlivých častí sveta. Po očakávaných prvých dvoch priečkach, ktoré získala Európa, tretiu priečku obsadili krajiny blízkeho východu, kde najviac zabodovalo Turecko a Spojené Arabské Emiráty s hlavným mestom Dubaj.

Pozrime sa však aj na to, ako sa líšia naše cestovateľské preferencie, podľa toho, v ktorom kraji bývame. Aby bol prehľad objektívnejší a neboli započítané krátkodobé pobyty v najbližších krajinách, tak pre dovolenkové destinácie bola stanovený limit nepretržitého pobytu minimálne 7 dní. Napriek tomuto opatreniu, jednoznačne víťazí Česká republika ako TOP destinácia pre všetkých Slovákov.

Pozrime sa aj na ďalšie TOP dovolenkové destinácie po vylúčení ČR. Za uplynulú turistickú sezónu to bolo Rakúsko, Maďarsko a Nemecko a až potom nasledujú tradičnejšie letné destinácie Chorvátsko a Taliansko prípadne Poľsko.

Tu je vidno trend, že v blízkych európskych destináciách si dokážu Slováci zorganizovať dovolenku svojpomocne, bez sprostredkovateľa v podobne cestovnej kancelárie a navyše sa potvrdzuje fakt, že dlhodobejšie dovolenky nemusia byť spojené s morom.

V tabuľke vidíme aj podiel obyvateľov jednotlivých krajov na celkovom počte ciest do zahraničia, najmenej zahraničných dovoleniek podnikli obyvatelia trenčianskeho kraja.

Jednodňové výlety sú najobľúbenejšie

Na záver si prostredníctvom Big Data ukážeme agregovaný pohľad na jednotlivé typy výletov Slovákov do zahraničia.

Market Locator umožní identifikovať najčastejšie účely zahraničných pobytov napríklad podľa ročného obdobia, dĺžky pobytu, destinácie a ďalších parametrov a výsledné podiely znázorňuje nasledujúci graf. Zaujímavé číslo získame spočítaním dlhodobých pobytov od 15 dní až po niekoľko mesiacov, dá sa povedať, že každé 10 vycestovanie je za prácou prípadne študovaním v zahraničí.