S blížiacim sa koncom sezóny dovoleniek, spoločnosť Sharp predstavuje výskum, ktorý ukazuje, že priemerný európsky kancelársky pracovník stratí minimálne 19 dní každý rok kvôli pomalej alebo neefektívnej technológii, čo je viac času ako mnoho ľudí strávi na platenej dovolenke.

Najväčšiu mrhanie času vzniká pri hľadaní súborov na serveri – 22 minút denne – kvôli nevýkonným nástrojom na vyhľadávanie. Medzi ďalšie žrúty času patrí používanie tlačiarne: každý deň strávia pracovníci šesť minút čakaním na jej zahriatie; a takmer deväť minút čakaním na vytlačenie dokumentov.

V prieskume na viac ako 6 000 kancelárskych pracovníkoch naprieč Európou sa zistilo, že to treba prirátať k viac ako 35 minútam spotrebovaným každým zamestnancom každý deň, čo je ekvivalent 148 hodín alebo štyroch týždňov prestojov každý rok. Všetky tieto neefektívne činnosti predstavujú pre firmy v priemere náklady na 19 dní práce zamestnanca ročne, čo je viac ako trojtýždňová dovolenka.

Viac ako 65 % respondentov uviedlo, že pokiaľ ide o technológiu, ich pracovisko je zastarané. Viac ako polovica pracovníkov (53 %) povedala, že ak by ich kancelária bola vybavená lepšou technológiou, boli by produktívnejší a viac ako každý siedmy pracovník (14 %) uviedol, že by si nehľadal inú prácu. Tieto výsledky firmám ukazujú veľkú príležitosť ako vylepšiť výstup a udržať si zamestnancov.

Technológia nám má život uľahčovať a pomáhať nám pracovať rýchlejšie, ale v reálnom  svete zastaraná technológia a technológia, ktorá sa ťažko používa, často spomaľuje ľudí a núti ich tak mrhať časom,“ povedal Adam Bieniewski, Marketing Manager, Sharp Electronics CEE. „Tieto prestoje môžu znamenať stratené príležitosti, stratené zisky a dokonca stratu zamestnancov. Firmy si musia začať vážiť dôležitosť prepojených technológií, ktoré fungujú v symbióze s meniacimi sa potrebami ich zamestnancov a umožnia im získať z ich tímu to najlepšie, a súčasne vytvárajú motivovanejšie a produktívnejšie pracovisko,“ dodal.