Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Rada vlády pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh dnes na svojom zasadnutí odobrila Koncepciu ľudských zdrojov v IT vo verejnej správe. Materiál, ktorý na radu vlády predložil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, počíta so zavedením opatrení do roku 2022.

„Koncepcia, ktorú sme dnes na Rade vlády schválili otvára dvere systémovému manažmentu ľudských zdrojov v štátnom IT. Základom má byť vytvorenie referenčného kompetenčného modelu a prijatie jednotlivých krokov tak, aby jednotlivé úrady na Slovensku vedeli nielen získať odborníkov, ale aj boli schopné im poskytnúť kariérny rast a vedeli rozlišovať kedy je vhodné siahnuť po externých službách v prípade ľudského kapitálu a kedy nie,“ vysvetľuje Richard Raši, predseda Rady vlády.

Referenčný kompetenčný model popisuje ideálne zloženie IT tímov v rámci štátnej inštitúcie a ich pracovnú náplň. Okrem toho materiál počíta so zavedením systémového kariérneho rastu odborníkov v štátnom IT, s posilnením kapacít projektových manažérov, zavedením pilotného modelu proaktívneho náboru na voľné pracovné pozície, vytvorením portálu, na ktorom nájde záujemca zloženie tímov v štátom IT. Ďalším krokom je zvýšenie počtu oslovených firiem vo verejnom obstarávaní zavedením tzv. digital market place, teda digitálneho trhoviska, ktoré bude obsahovať katalóg služieb IT firiem.  V neposlednom rade je cieľom nadstaviť pre štátne inštitúcie nástroj, ktorý im poskytne prehľad, či je ekonomicky výhodnejšie vybudovať vlastný interný tím v porovnaní s externými službami.

Koncepcia ľudských zdrojov v IT je strategickou prioritou Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy. Jej samotný návrh bol prerokovaný s analytickou jednotkou ÚPVII, inštitútom pre stratégie a analýzy Úradu vlády SR a rovnako tak bol pripomienkovaný v pracovnej skupine Governance, ktorá vznikla pre implementáciu NKVIS.  S úplným zavedením koncepcie do praxe sa počíta v dvoch časových etapách do konca roka 2022.

Rada sa na svojom zasadnutí venovala aj materiálu Odporúčania postupu informatizácie územnej samosprávy, ktorý spresňuje zámery v oblasti informatizácie a navrhuje odporúčania pre územnú samosprávu tak, aby dochádzalo k zvyšovaniu úžitkovej hodnoty služieb pre občanov a podnikateľov, k zvyšovaniu kvality a efektívnosti IT služieb, k zvyšovaniu otvorenosti a dôveryhodnosti samosprávy. Ďalej Rada pripomienkovala tiež Zákon o údajoch, ktorý by mal zadefinovať kompetencie v oblasti údajov a vytvoriť okrem iného lepší prístup analytických jednotiek verejnej správy k údajom. Na vedomie vzdala aj pripravenú novela Zákona proti byrokracii, ktorá pokračuje v znižovaní administratívnej záťaže občanov a podnikateľov.

Značky: