Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) otvára verejnú konzultáciu o spôsobe pridelenia frekvenčných blokov z frekvenčného pásma 26 GHz a  29 GHz, ktorej účelom je zabezpečenie efektívneho využívania frekvenčného spektra s vhodne stanovenými technickými parametrami a podmienkami.

Snahou RÚ je nastavenie podmienok výberového konania tak, aby sa o ponúkané frekvencie mohol uchádzať každý záujemca, ktorý plánuje budovanie širokopásmovej prístupovej siete. Súvisiace materiály sú zverejnené na konzultačnom mieste webového sídla RÚ. Príspevky je možné posielať v elektronickej forme do 6.5.2017.

RÚ pripravuje vyhlásenie výberových konaní na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 26 GHz (dva duplexné frekvenčné bloky: 56 MHz a 112 MHz) a z pásma 29 GHz (jeden duplexný frekvenčný blok: 56 MHz). V roku 2007 regulátor pridelil vyššie uvedené frekvenčné bloky vo výberovom konaní bez aukcie. Platnosť povolení vo frekvenčnom pásme 26 GHz je pre 56 MHz blok do 23.1.2018 a pre 112 MHz blok do 11.1.2018. Platnosť povolenia pre 56 MHz blok z pásma 29 GHz je do 21.12.2017. V súčasnosti sa na úrovni Európskej komisie pripravuje harmonizácia frekvenčného pásma 26 GHz pre siete 5 generácie (5G). Z tohto dôvodu je možné frekvenčné úseky z pásma 26 GHz prideliť len do 16.7.2021.

Značky: