Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podľa štúdie International Coaching Federation – ICF má až 54% vysoko výkonných firiem silnú koučovaciu kultúru.

Na druhej strane, medzi highperforming organizácie vieme zaradiť len 29% firiem, ktoré koučovaciu kultúru nemajú. Štúdia ICF jasne naznačuje vzťah medzi koučovacou kultúrou vo firme a jej výkonnosťou. Kým mnohé zahraničné firmy si dôležitosť koučovacej kultúry vo firmách uvedomujú, firmy na Slovensku sa s koučingom stále len oboznamujú. Osvetu sa v tomto smere pokúšajú robiť samotní kouči, predovšetkým prostredníctvom svojej asociácie. 

„Koučovací prístup vytvára vo firmách prostredie, v ktorom zamestnanci využívajú svoj potenciál, pričom sú samostatní a zodpovední. Takéto vedenie prináša vyššiu efektivitu práce a ziskovosť firmy. Vzniká pri ňom firemná kultúra, ktorej základom je otvorená komunikácia, podpora a spolupráca, pričom každý sa cíti ocenený a motivovaný priniesť zo seba to najlepšie,“ vysvetľuje Zuzana Palková, predsedníčka Slovenskej asociácie koučov (SAKo).

Konferencia zameraná na majiteľov firiem, HR manažérov a lídrov

Slovenská asociácia koučov vníma rozvoj koučingu a koučovacej kultúry vo firmách ako jeden z najvýraznejších trendov v oblasti ľudských zdrojov (HR). Asociácia však považuje za dôležité, aby sa na rozvoji koučovacej kultúry a efektívnom využívaní koučovacích prvkov v praxi podieľal odborný garant, čo je jedným z dôvodov, prečo sa rozhodla zorganizovať po niekoľkoročnej odmlke ďalšiu veľkú konferenciu na tému koučingu vo firmách. 

SAKONFERENCIA sa uskutoční dňa 21. marca 2024 v čase od 9:00 do 17:00 hod v bratislavskom AC Hotel by Marriott. Na konferencii odznejú odborné prednášky aj panelové diskusie na témy spojené s rozvojom firemnej kultúry – vyhorenie, wellbeing, talent development, motivácia, vzdelávací proces, koučing v leadershipe či rozvoj koučovacej kultúry a z toho plynúce benefity. Súčasne budú prebiehať praktické skupinové workshopy a účastníci budú môcť navštíviť aj koučovaciu zónu, kde si budú môcť zažiť koučing „1 on 1“ s profesionálnymi koučmi počas celého trvania konferencie.  

„Hlavným cieľom konferencie je priniesť inšpirácie, ako rôzne sa dá pracovať s koučingom, koučovacím prístupom a jeho prvkami, vo firmách. Z mojich doterajších spoluprác s firmami vyplýva, že najväčším orieškom na lúskanie sú otázky: Ako na to? Ako to spraviť v praxi? Ako to dostať do mojej každodennej agendy? Ako to preniesť do tímu? Ako to dostať do procesov? Kde všade to viem používať? Verím, že z konferencie odídu účastníci nielen s odpoveďami na tieto otázky, ale aj so skvelým zážitkom,“ približuje kurátorka konferencie Viera Tatayová.

Značky: