Spoločnosť Lenovo, najväčší svetový výrobca počítačov, dnes oznámila, že začne vyrábať podnikové produkty pre zákazníkov z regiónu  EMEA v Európe – vrátane serverov x86, ako aj kompletný rad produktov pre úložiská a networking pre prostredia dátových centier.

Zákazníci a partneri z regiónu EMEA budú užívať výhody rýchlejšieho dodania a väčšej flexibility pri plnení ich potrieb, keď výrobný partner, spoločnosť Flex, spustí výrobu produktov pre Lenovo servery x86 v Maďarsku.

Presun výroby podnikových produktov do Európy umožní spoločnosti Lenovo poskytovať tie najlepšie možné služby svojej zákazníckej a partnerskej základni v Európe, no zároveň tento krok upevňuje odhodlanie spoločnosti byť lídrom v oblasti podnikových počítačových riešení. Výroba bude spustená v lete 2016 a v rámci spoločnosti Flex doplní už existujúcu výrobu radu produktov  a niekoľkých ďalších produktov.

Závod spoločnosti Flex v Maďarsku, špecializovaný pre Lenovo, bude vyrábať kompletný rad x86, vrátane montáže systémov, kompletnej škály úložných a sieťových možností, ako aj plne integrovaných rackových systémov s cieľom zabezpečiť zostavenie systémov na zákazku, s konfiguráciou na objednávku.

Flex je strategickým partnerom spoločnosti Lenovo šesť rokov a podieľa sa už na výrobe celej škály produktov, vrátane počítačov, telefónov, Think serverov a opráv tabletov. V skutočnosti, maďarská prevádzka Sarvar práve vyrobila a vyexpedovala svoj 5. miliónty počítač pre Lenovo v regióne EMEA.

Vzťah so spoločnosťou Flex je kľúčovou súčasťou stratégie Lenovo, v rámci ktorej chce dosiahnuť rovnováhu vlastnej/internej výroby a zákazkovej výroby tretími stranami, pričom cieľom tejto stratégie je zabezpečiť, aby spoločnosť bola schopná vyťažiť to najlepšie z externých inovácií a dosahovať tak zlepšenia vo výrobe.

Rozhodnutie presunúť výrobu do Európy bolo založené na výhodách, ktoré plynú z priblíženia výroby ku kľúčovým zákazníkom a partnerom spoločnosti Lenovo. Výroba v Európskej Únii  umožní skrátiť dodacie lehoty pre zákazníkov až o päť dní (v závislosti od krajiny) a znížiť prevádzkové náklady (napr. nižšie náklady na dopravu), čo sa prenesie na zákazníkov a partnerov. Výroba serverov x86 pre zákazníkov EMEA bude pokračovať v Číne, čo partnerom umožní využívať ďalšie výhody znižovania nákladov vďaka lodnej doprave.

Spoločnosť Lenovo je odhodlaná byť lídrom odvetvia podnikových riešení a produktov pre dátové centrá a európska výroba zlepší čas uvedenia na trh, vďaka čomu bude spoločnosť viac konkurencieschopná. Rovnaké špičkové produkty sa k podnikovým zákazníkom regiónu EMEA dostanú rýchlejšie a efektívnejšie, ale bez ujmy na kvalite.

Tento presun tiež upevňuje Lenovo stratégiu podnikových počítačových riešení, ktorá stojí na 3 pilieroch:

  • Najlepšia celková hodnota – vyváženie vedúceho postavenia v oblasti cien s najnovšími inováciami
  • Otvorenosť a Flexibilita – široké partnerstvá so zameraním na jednoduchú integráciu
  • Ľahko sa s ním podniká – šitý na mieru, rýchle a pohotové zapojenie zákazníka

Značky: