Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Už počas prvého prázdninového týždňa sa na území Slovenska vyskytlo niekoľko búrok, ktoré spôsobili veľké materiálne škody, poničili záhrady a možnú úrodu v nich.

„Napríklad na Záhorí sa vyskytlo silné krupobitie, v Prešove aj silný vietor, ktorý odniesol strechy a krúpy tiež zničili úrodu. Pri búrke v Čadci 7. júla spadlo 35 mm zrážok, v Ľubochni 24 mm zrážok, ale pri vhodných podmienkach sa vyskytujú zrážkové úhrny aj vysoko nad 30 mm,“ vysvetľuje meteorologička Miriam Jarošová.

Práve letné búrky sa podpísali aj pod viacero škôd, ktoré zaevidovala ČSOB Poisťovňa. Ich priemerná výška dosahuje necelých 700 eur. „Od začiatku leta nám klienti nahlásili viacero škôd na majetku, ktoré im poškodili ich nehnuteľnosti alebo domácnosti. Nie sú výnimočné prípady, keď úder blesku poškodil v závislosti od intenzity rôzne spotrebiče, od tých najcitlivejších ako wifi router, cez osobné počítače, DVD prehrávače, televízne prijímače, ale aj systémy vykurovania a podobne,“ vymenováva riaditeľ Odboru produktového manažmentu ČSOB Poisťovne Peter Ripka.

Priemerná výška škôd na spotrebičoch v domácnosti v dôsledku úderu blesku sa od začiatku leta pohybuje na úrovni 570 eur. Samozrejme, pokiaľ je domácnosť vybavená drahšou elektronikou, škody sa môžu vyšplhať do niekoľkých tisíc eur. „Blesky s vysokou intenzitou môžu poškodiť aj elektronickú zabezpečovaciu signalizáciu, elektromotory otvárania brán, pripadne elektroinštaláciu samotnej nehnuteľnosti. Škody bývajú v takomto prípade vysoké. Evidujeme napríklad prípad klienta, ktorému blesk spôsobil škody na elektroinštalácii vo výške 15 000 eur,“ spresňuje Peter Ripka.

Z pohľadu evidovanej výšky škôd spôsobených letnými búrkami bol za uplynulé roky najkritickejší rok 2010, kedy     zasiahla Slovensko, ale aj celú strednú Európu, vlna povodní. ČSOB poisťovňa vtedy zaevidovala viac ako 1300 poistných udalostí a výška vyplateného poistného plnenia presiahla 4,3 milióna eur.

 „Za posledných asi 20 rokov pribúda na našom území búrok, ktoré sú spojené s nebezpečnými poveternostnými javmi, ako sú spomínané vysoké zrážkové úhrny, silný nárazový vietor, krupobitie alebo vysoká elektrická aktivita. Súvisí to s teplejšou atmosférou, ktorá dokáže pojať oveľa viac vlhkosti do seba, a preto sa aj javy prejavujú ako výraznejšie, intenzívnejšie. Toto súvisí s prebiehajúcou klimatickou zmenou, ktorá sa prejavuje silnejšími javmi aj na našom území,“ približuje meteorologička Jarošová.

Aj s ohľadom na tento vývoj a výšku škôd klientom odporúčame, aby nepodceňovali výber poistenia ich bývania.  Pri výbere poistenia by si pritom mali overiť, čo presne majú v rámci neho pokryté. Napríklad poistenie domácnosti sa vzťahuje na škody na vybavení ich domova, ako je napríklad nábytok či domáce spotrebiče. „Ideálne je skombinovať ho aj s poistením nehnuteľnosti, ktoré sa vzťahuje na samotnú budovu – teda napríklad steny, podlahy, parkety, strechu, okná či dvere. Rovnako by si mali klienti priebežne preverovať, či súčasné zariadenie domácnosti a stav nehnuteľnosti zodpovedá údajom uvedeným v zmluve. To platí napríklad v prípade, ak klient v priebehu rokov zvýšil hodnotu vybavenia domácnosti alebo nehnuteľnosti,“ odporúča Peter Ripka.

Čo robiť v prípade poistnej udalosti?

Ak dôjde k poistnej udalosti, klientom odporúčame, aby o tom čo najskôr telefonicky informovali poisťovňu, ktorá príjme hlásenie o vzniku škody a poskytne všetky potrebné informácie a inštrukcie ako postupovať. Rovnako dobre im poslúži aj nová mobilná aplikácia ČSOB Asistent, vďaka ktorej môžu škody nielen nahlásiť, ale nájdu v nej aj rady ako postupovať a všetky dôležité kontakty.

Škodu je nevyhnutné zdokumentovať, najlepšie čo najväčším počtom fotografií. Následne treba začať s odstraňovaním následkov, aby sa predišlo ďalším škodám. Ak to situácia umožňuje, je vhodné uchovať poškodené veci do príchodu pracovníka poisťovne, ktorý vykoná obhliadku uplatnenej škody. Dôležité je odložiť si všetky doklady o úhrade nákladov, ktoré má poistený v súvislosti s odstraňovaním škôd.

Značky: