Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ako každý júl tak aj tento v roku 2018 privíta Žilinská univerzita v Žiline vo svojich priestoroch malých školákov, aby v nich svojimi aktivitami vzbudili zvedavosť a záujem o objavovanie sveta okolo nich. Ukážu, že vzťah k vete a technike môže byť viac než pozitívny a nezabudnú ani na rozvoj jazykových či pohybových zručností.

UNIZA sa rada aj týmto spôsobom otvára verejnosti. Snažíme sa pritiahnuť deti už od ranného veku k vede a technike, aby v nej objavili krásu a zmysel a mohli ju raz študovať,“ vyjadril sa prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA).

Elektrotechnická fakulta UNIZA už od roku 2005 každoročne nadväzuje na výnimočnú aktivitu v oblasti propagácie vedy a techniky v spoločnosti medzi najmladšími žiakmi základných škôl. Štrnásty ročník populárnej Žilinskej detskej univerzity v termíne 9. – 13. júla 2018 prinesie pre 138 detí (77 detí v kurze bakalárik a 61 v kurze inžinierik) niekoľko noviniek v podobe zaujímavých prednášok na tému Aké veľké je nekonečno?, Ako rýchlo vybudovať mosty, Čo majú spoločné byzantskí generáli a Bitcoin? či Geometria okolo nás. ŽDU je založená na popularizácii prírodovedných a technických predmetov, hre, interaktivite a tvorivosti, takže základ ostáva rovnaký – pre kurz bakalárik vysvetľovanie prírodných zákonov, jednoduchých princípov a pre kurz inžinierik – aplikácia zákonov do praxe. Štúdium je ukončené promóciou za prítomnosti rodičov a príbuzných, na ktorej dekan Elektrotechnickej fakulty deťom odovzdá diplomy a prizná titul „bakalárik“ alebo „inžinierik“. Počas týždňa pôjdu deti na výlet aj na Žilinské letisko v Dolnom Hričove a tiež do žilinskej radnice.

Cudzí jazyk je dnes už nevyhnutnosťou. Vedia to aj na Ústave celoživotného vzdelávania UNIZA, a preto každoročne organizujú pre deti Detskú letnú jazykovú školu, ktorá prináša inovatívny spôsob výučby cudzieho jazyka. Každý rok sa nesie v znamení originálnej témy a piaty ročník nebude iný. V spolupráci so Strojníckou fakultou UNIZA vytvorili program postavený na pohybe – robota, kolies či budúcnosti. Obohatia slovnú zásobu z angličtiny o farby, rozmery, materiály, javy či cestovanie. Na konci týždňa vždy prebehne súťaž „Vedecký milionár“, ktorý preverí vedomosti, ktoré deti počas celého týždňa nadobudli doplnený o vedecko-pohybové aktivity. Deti sa tiež dozvedia, ako funguje 3D tlačiareň a domov si odnesú nimi vytvorenú robotickú ruku. Týždeň bude ukončený slávnostnou promóciou a odovzdávaním diplomov. Tento rok prebehnú dva termíny a to 9. – 13. júla 2018 a 16. – 20. júla 2018.

Fakulta humanitných vied UNIZA ponúka počas letných prázdnin UNIZAklub. Klub je vhodný pre deti od 5 – 12 rokov a naučia sa elementárnu slovnú zásobu. Prostredníctvom hier, prezentácií a videí sa každý deň naučia niečo nové z rôznych oblastí. Klub bude otvorený v termínoch 9. – 13. júla 2018 a 27. – 31. augusta 2018.

Značky: