Algirdas Butkevicius, premiér Litovskej republiky, privítal včera zástupcov a manažérov spoločnosti Uber, ktorá je pripravená v krajine investovať. Počas stretnutia zúčastnené strany diskutovali o spustení služby Uber v Litve a jej výhodách, ako aj o  záležitostiach, ktoré je podľa premiéra potrebné vyriešiť.

„Litva patrí k menším krajinám a je otvorená ďalším investíciám a realizácii projektov v oblasti pokročilých technológií. Litva musí byť dynamická a flexibilná, aby mohla súťažiť o investície na regionálnej i globálnej úrovni. Podporujeme Uber a ďalšie spoločnosti fungujúce na princípoch zdieľanej ekonomiky, ktoré sú zárukou otvorených a transparentných procesov v krajine. Som veľmi rád, že odvetvie osobnej prepravy bude obohatené o nového, technologicky vyspelého hráča, ktorý vytvorí pracovné miesta,“ povedal premiér Algirdas Butkevicius.

Podľa predsedu vlády boli medzi ďalšími diskutovanými témami aj oblasť daní, požadovaný právny rámec, bezpečnosť prevádzky a obľúbenosť. „Tieto oblasti musíme vyriešiť čo najskôr, aby sme prevádzku Uber v krajine mohli spustiť. Potrebujeme harmonizovať legislatívu a uistiť sa, že príjmy a dane budú spravované transparentne, čo je tiež dôvodom, prečo som do riešenia zapojil aj ministerstvo dopravy a daňový inšpektorát,“ doplnil Butkevicius.

Valdas Sutkus, prezident Litovskej obchodnej konfederácie povedal: „Zdieľanie jázd predstavuje inovatívny spôsob organizácie dopravy v rámci komunity. Mestám poskytuje nové zdroje príjmov, hospodárske a environmentálne prínosy. Technologický pokrok, smartfóny a vznik zdieľanej ekonomiky toto všetko umožnili v priebehu posledných 6 – 7 rokov.“

Nové technológie otvárajú spotrebiteľom nové príležitosti. Navyše, moderná regulácia spoločností fungujúcich v oblasti zdieľanej ekonomiky by Litve umožnila upevniť svoje vedúce postavenie v rámci digitálnych technológií. To prinesie výhody občanom, pretože budú mať širšiu možnosť voľby a prístup k bezpečnejšiemu, rýchlejšiemu a chytrému spôsobu cestovania.

Litva preukazuje skutočné vedúce postavenie – chopila sa opatrení, ktoré maximalizujú výhody zdieľania jázd a nových digitálnych platforiem, ako je Uber, pre mestá a  obyvateľov na celom svete,“ povedal Alexander Lobov, manažér pre medzinárodnú expanziu Uber.

Značky: