Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V prvom polroku 2018 viac ako 2,22 mil. užívateľov na Slovensku využívalo na širokopásmové (vysokorýchlostné) pripojenie k internetu nové mobilné siete LTE. Až 70% z nich tvorili bytoví („nefiremní“) zákazníci. Za uvedené obdobie užívatelia prostredníctvom LTE preniesli cca 16 140 TB dát, z toho bytoví zákazníci cca 11 600 TB dát. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori O2 Slovakia, s.r.o., Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s. a SWAN Mobile, a.s. poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).

Poradie mobilných operátorov podľa celkového počtu prístupov: 1. Orange, 2. O2, 3. ST, 4. SWAN. Poradie operátorov podľa počtu bytových („nefiremných“) prístupov: 1. O2, 2. Orange, 3. SWAN, 4. ST. Poradie operátorov podľa objemu prenesených dát: 1. Orange, 2. ST, 3. O2, 4. SWAN. Rovnaké poradie je aj podľa objemu dát, ktoré preniesli bytoví zákazníci.

V štatistike je zahrnutá len technológia LTE. Technológie GSM/GPRS a technológie tretej generácie (3G) sa nezapočítavajú. Reportované sú len maloobchodné prístupy. Do počtu užívateľov sú zahrnutí len aktívni užívatelia. Užívatelia s obmedzeným prístupom na internet alebo len s e-mailovými službami nie sú zahrnutí.

V prvom polroku 2018 bolo na Slovensku evidovaných 4,5 miliónov SIM kariet (spolu 3G a 4G – LTE), ktoré sa aktívne používali na širokopásmový prístup k internetu. Z uvedeného počtu cca 3,3 mil. aktívne používali bytoví zákazníci. Poradie operátorov podľa celkového počtu prístupov: 1. Orange, 2. O2, 3. ST, 4. SWAN. Užívatelia v 3G a 4G sieťach spolu preniesli 24 300 TB dát. Poradie operátorov podľa objemu prenesených dát: 1. Orange, 2. ST, 3. O2, 4. SWAN.

Technológiu LTE na Slovensku využíva niekoľko ďalších spoločností v pevných sieťach na nomádsky prístup. Počty ich užívateľov a prenesených dát nie sú zahrnuté vo vyššie uvedených štatistikách. Za nomádsky prístup sa považuje taký prístup, pri ktorom sa umiestnenie koncového zariadenia môže meniť, ale počas používania má koncové zariadenie stále (fixné) umiestnenie.

 

Značky: