Skratka ERP znamená Enterprise Resource Planning, po slovensky podnikové plánovanie zdrojov. Ide o informačný systém, ktorý automatizuje procesy súvisiace s fungovaním spoločnosti.

Ak to chceme povedať zjednodušene, je to softvér na riadenie podniku pomocou ktorého vieme spracovať, spojiť a následne vyhodnotiť akúkoľvek informáciu potrebnú na plánovanie a dosahovanie cieľov podniku.

Ťažkosti s výberom ideálneho riešenia

V súčasnosti sa firmy delia na tie, ktoré už ERP systém používajú a na tie, ktoré o ňom zatiaľ iba uvažujú. Vo firmách, kde ho už implementovali, hovoria o zjednodušení a zefektívnení ich fungovania. Tam kde k jeho implementácií ešte nedošlo, hovoria o problémoch, ktoré sprevádzajú výber správneho systému, prípadne jeho následnú implementáciu.

Dá sa povedať, že problémom nie je neznalosť systému, resp. neochota implementovať ho, ale skôr ťažkosti s výberom ideálneho ERP riešenia pre konkrétnu firmu. Systém, ktorý vyhovuje jednej firme, nemusí vyhovovať susednej firme a naopak.

„Dobrý a dobre implementovaný ERP systém firme prinesie úspory peňazí či ľudských zdrojov, konkurenčnú výhodu, lepší prehľad manažmentu o spoločnosti, proste čokoľvek, čo firmu posunie ďalej v jej rozvoji. Je jedno, aká je veľká, ale je dôležité, čo robí – či sa jej investície do plnokrvného ERP systému vrátia,“ hovorí Viktor Pieš, výkonný riaditeľ spoločnosti Solitea Slovensko, a.s. vyrábajúcej ERP systémy Money.

Pomoc pri výbere ideálneho ERP systému

Pri výbere správneho ERP systému je nutné vychádzať z analýzy interných procesov. Je dôležité vziať do úvahy, ktoré procesy vo firme prebiehajú a ktoré sa ešte iba plánujú. Nutnosťou je tiež analýza softvérových riešení, s ktorými bude implementovaný ERP systém spolupracovať a kto ho bude využívať. Ale poďme pekne po poriadku.

Postup pri výbere ideálneho riešenia

V momente keď dospejete k rozhodnutiu, že vaša firma potrebuje ERP systém, musíte si odpovedať na otázku, aké máte od ERP systému očakávania. Ak potrebujete mať dáta pokope a stále dostupné, jasne nastavené procesy, tak ERP je to pravé orechové pre vás. Tu si však treba uvedomiť, že ERP systém firmu v problémoch nezachráni. Jeho úlohou je iba zefektívniť jej chod.

Ďalším krokom, ktorý odbúra problémy s výberom ideálneho ERP systému pre firmu, je zostavenie výberového tímu, v rámci ktorého vymedzíte kľúčovú osobu, ktorá tím povedie. Mal by to byť človek, ktorý je dobre oboznámený s fungovaním firmy, jej slabými a silnými stránkami. Ďalšou možnosťou je najať si na výber a implementáciu ERP systému externého zamestnanca – konzultanta.

Najdôležitejšou časťou je zhromaždenie požiadaviek, ktoré máte na nový ERP systém. Práve na nich záleží, nakoľko môže implementovaný ERP systém pomôcť vašej firme a ako bude fungovať.

Výber z riešení na trhu

Ak sa vám podarilo zostaviť zoznam všetkého, čo od systému požadujete a potrebujete, máte za sebou prvý dôležitý krok pri hľadaní správneho ERP systému. Na rad prichádza samotný výber z riešení, ktoré sú na trhu.

Značky: