Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Aby ľudia postupne nemuseli predkladať žiadne výpisy, potrebujú si úrady vymieňať údaje na spoločnej platforme. Používateľský komfort a služby na portáli Slovensko.sk sa musia neustále zlepšovať.

Spoľahlivý sprievodca zákonmi a predpismi, ktorý občanovi presne povie, čo sú jeho povinnosti, bude veľmi potrebným pomocníkom. Toto sú v skratke niektoré z projektov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ktoré dnes schválil Riadiaci výbor pre Operačný program integrovaná infraštruktúra – Prioritná os 7 (OPII – PO 7).

 „V minulom roku úrad začal boj s byrokraciou na legislatívnom poli, keď spoločne s rezortom hospodárstva pripravil zákon proti byrokracii. Vojnu s byrokraciou však vyhráme až vtedy, keď úrady dostanú do rúk permanentné – nie provizórne – technické riešenie na zdieľanie údajov. Práve to nám prinesie jeden z projektov, ktorým dnes riadiaci výbor dal zelenú,“ vyhlásil podpredseda vlády Richard Raši.

Pracovný názov projektu je Rozvoj platformy integrácie údajov a Manažment osobných údajov. Odzrkadľuje aj druhý aspekt projektu, ktorým je ochrana osobných údajov. Občan získa prehľad o tom, aké údaje o ňom štát má a kto a kedy ich použil. Projekt v hodnote približne 16 miliónov a 748-tisíc eur vypracoval ÚPVII v spolupráci so Slovensko.Digital, Útvarom hodnota za peniaze a ministerstvami vnútra a práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dnes boli odsúhlasené štúdie uskutočniteľnosti aj pre tieto štyri projekty:

  • WiFi pre Teba – slovenská obdoba európskeho projektu WiFi4EU, ktorý umožní mestám a obciam získať financie na technické vybavenie pre WiFi zdarma na verejných miestach. Hodnota z OPII – PO7: 10 miliónov eur
  • Zavedenie služieb Platform as a Service – jednotné cloudové testovacie prostredie pre nové informačné systémy verejnej správy, ktoré bude spoločné pre všetky úrady. Rezorty tak nebudú musieť vytvárať vlastné riešenia a míňať štátne financie mnohokrát za „to isté“. Zároveň sa zrýchli tvorba informačných systémov. Hodnota z OPII – PO7: pribl. 18 miliónov a 975-tisíc eur
  • Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy – inovácie na portáli Slovensko.sk, smerujúce k väčšej prehľadnosti a užívateľskému komfortu. Pribudne napríklad osobná zóna klienta, kde bude možné sledovať stav svojich podaní. Hodnota z OPII – PO7: pribl. 14 miliónov a 444-tisíc eur
  • Inteligentné regulácie – 1. fáza – výsledkom tohto projektu bude bezplatný inteligentný sprievodca v komplikovanej spleti slovenských aj európskych predpisov, regulácií a zákonov, ktorý uľahčí život najmä začínajúcim podnikateľom, ale aj ostatným občanom. Register používateľovi automaticky vyfiltruje, ktoré povinnosti voči štátu sa ho týkajú. V prvej fáze projektu by malo byť pokrytých 80% povinností, ktoré sa vzťahujú na bežných podnikateľov. Hodnota z OPII – PO7: pribl. 6 miliónov a 23-tisíc eur

 Spoločnou vlastnosťou všetkých schválených projektov je zámer šetriť čas a peniaze občanovi aj štátu.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu je Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Riadiaci výbor Prioritnej Osi 7 je zložený zo zástupcov ÚPVII, ministerstiev financií, dopravy, vnútra, ZMOS-u, ako aj organizácií ITAS, Partnerstvá pre prosperitu, a i.

Značky: