Autobusová doprava a MHD sú na Slovensku najviac využívané služby prepravy.

Čoraz viac ľudí využíva elektronické cestovné poriadky. Klasický papierový je na ústupe. Cestujúci vnímajú pozitívne nielen možnosť vyhľadať si informácie o spojoch na internete ale aj na informačných tabuliach. Tie sú inštalované na zastávkach nielen MHD ale aj prímestskej dopravy, či špecializovaných linkách, napríklad na letisko.

Ing. Milan Urban (vpravo), generálny riaditeľ Dopravného podniku Bratislava, hovorí o tom, že v budúcnosti na cestovanie bude stačiť mobilný telefón, ktorý každý nosí pri sebe. Ľudia sa nechcú prehrabovať v papierových cestovných poriadkoch.

Ak majú cestujúci pohodlne využívať verejnú dopravu, je potrebné zmeniť podmienky jej fungovania. Napríklad im pripraviť mobilnú aplikáciu, ktorá by im cestovanie zjednodušilo, na neznámych miestach ukázalo, že sú tu možnosti verejnej dopravy.

Ubian vám ukáže kade a čím

Aplikácia Ubian je projekt spoločnosti TransData, ktorá mení spôsob, akým zisťujeme spojenie do cieľovej stanice, platí pre autobusovú dopravu v smartfóne. Na webe je dostupné vyhľadávanie aj vlakových spojov. Zatiaľ u jedného dopravcu – ZSSK. Aplikácia by mala byť sprievodcom konceptu door-to-door. Teda nejde len o zobrazenie, kedy dané spoje odchádzajú zo zadaných zastávok. Koncept sa vyznačuje najmä tým, že cestujúceho dovedie podľa navigácie od vchodu jeho bydliska až po prvú zastávku a následne k ďalším prípadným prestupom.

Používateľ získa statické aj dynamické dáta. Aplikácia mu ukáže, kde sa nachádza a zobrazí jeho polohu. Ďalej sa môže sám rozhodnúť, odkiaľ chce cestovať. Nie je nevyhnutné použiť len odporúčania aplikácie. Jej hlavnou výhodou je to, že Ubian je celoslovenská aplikácia. TransData vníma Slovensko ako jednu dopravnú plochu. Je na vás, či si vyberiete off-line verziu s dátami podľa cestovných poriadkov alebo on-line na základe reálnej polohy.

Regionálna a medzimestská doprava je rozvíjaná podobne ako MHD. Základom je, že vozidlá majú SIM karty a špeciálnu výbavu na to, aby prepravcovia poznali svojich cestujúcich. To znamená, že vedia získať dáta, koľko cestujúcich z akých spojov prestupovali. Ide o princíp big data, ktorý následne vedia využiť v posilňovaní spojov alebo napríklad v úprave odchodov vybraných spojov z danej zastávky. To povedzme v prípade, že by sa zistilo každodenné meškanie niektorého spoja. Autobus tak neodíde päť minút pred príchodom iného spoja s veľkým množstvom cestujúcich.

Ubian v skratke

 • aplikácia dostupná pre iOS a Android + responzívna webstránka
 • vyhľadávanie trasy podľa reálnej polohy (s použitím GPS)
 • real-time poloha konkrétnych vozidiel
 • sledovanie meškania spojov v minútach/hodinách
 • uloženie obľúbených zastávok
 • dáta umožňujú kombinovať pešiu dopravu s verejnou
 • vykreslenie nájdenej trasy aj na mape
 • nájdenie alternatívnych/viacerých trás spojenia
 • funguje aj offline (bez zapnutých dát)
 • mestská hromadná doprava a medzimestská doprava vo všetkých slovenských mestách

Ing. Branislav Jurčišin (uprostred), Chief executive Officer zo spoločnosti Transdata, hovorí o funkcii, ktorá by umožňovala kúpu cestovných lístkov priamo v aplikácii.

Táto možnosť by mala dostupná v lete. Zatiaľ nie je známe, ktorí dopravcovia budú umožňovať nákup cestovných lístkov priamo z aplikácie. Je to otázka jednaní s vybranými dopravcami a ich tarifnými podmienkami. Používateľ by si registroval svoju platobnú kartu, nemusel by neskôr pri nákupe zadávať žiadne údaje.

Aplikácia Ubian v číslach

 • 17 členských podnikov Združenia autobusovej dopravy (SAD)
 • 4 dopravné podniky MHD
 • 4 súkromné spoločnosti MHD
 • 90 licencovaných autobusových dopravcov po celom Slovensku
 • 1 koľajový dopravca (ZSSK)
 • 16 500 zastávok verejnej osobnej dopravy
 • 5 680 vozidiel verejnej osobnej dopravy
 • 5 200 liniek verejnej osobnej dopravy
 • 93 500 spojov verejnej osobnej dopravy

Stiahnite si:

Google Play
App Store

Prečítajte si aj:

Recenzia: Vyskúšali sme HOPIN TAXI v Bratislave

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.