Popularita mobilného internetu neustále rastie. Počet aktívnych užívateľov mobilného širokopásmového internetu medziročne narástol o 622 tisíc. V roku 2014 sa v Slovenskej republike k mobilnému širokopásmovému internetu prostredníctvom svojho mobilného telefónu alebo iného prístupového zariadenia aktívne pripájalo viac ako 3,33 milióna užívateľov. Z toho 462 tisíc používateľov sa nepripájalo prostredníctvom mobilného telefónu, ale inými prístupovými zariadeniami. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori O2 Slovakia, Orange Slovensko, Slovak Telekom a SWAN poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).

Ku koncu roka 2014 sa minimálne raz za posledné tri mesiace pripojilo k tzv. rýchlemu mobilnému internetu prostredníctvom svojho mobilného telefónu alebo iného prístupového zariadenia 3,33 milióna užívateľov. Z uvedeného počtu malo oddelene od hlasovej služby predplatený prídavný dátový balíček viac ako 1 milión užívateľov, 928 tisíc používateľov využívalo balíčkové ponuky zahŕňajúce hlas a dátový prístup a 462 tisíc používateľov sa k mobilnému širokopásmovému internetu pripájalo inými prístupovými zariadeniami. Ostatní započítaní používatelia využívali mobilný prístup na internet bez predplatenia dátových balíčkov a platili len na základe preukázanej spotreby dát. Pri zbere dát bola použitá aktuálne platná metodika Európskej komisie.

Mobilný širokopásmový prístup na internet zahŕňa technológie tretej generácie (3G) a technológie vyššej rýchlosti (HSPA alebo LTE), technológie GSM/GPRS sa nezapočítavajú. Reportované sú len maloobchodné prístupy. Do počtu užívateľov sú zahrnutí len aktívni užívatelia. Užívatelia s obmedzeným prístupom na internet alebo len s e-mailovými službami nie sú zahrnutí.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.