Nie Wi-Fi extender, ani extra výkonný router, ale Huddle Wi-Fi vám poskytne signál v celom dome/byte bez strát na rýchlosti, či nutnosti prepínania siete.

Toto zariadenie sme objavili na MWC (ShowStoppers), kde sa snaží upútať pozornosť a minimálne našu si získalo. Problém so šírením Wi-Fi signálu v domácnostiach, najmä tých väčších, je známy. Riešime to nahradením bežného routeru s výkonnejším alebo rozmiestňujeme po dome Wi-Fi extendre, ktoré prijímajú signál z routeru a rozširujú ho ďalej.

Toto riešenie (extender) však má svoje neduhy a vytvára „druhú sieť“, ktorá už nedisponuje takou rýchlosťou ako router. Taktiež sa nepripoja (prechod medzi routerom a extendrom) zariadenia hladko – bez chvíľkovej straty konektivity. To by nebol problém, ale v momente, ak máte napr. hovor cez Skype a pohybujete sa po dome, môže vám spojenie pri prepínaní siete vypadnúť.

„Budúca generácia Wi-Fi nie je o veľkých smerovačoch, ale o nasadení flotily menších“ – citácia z THE WALL STREET JOURNAL

Tieto a mnoho iných „problémov“ chce riešiť Huddle Wi-Fi. Ide o jedno alebo viacero zariadení, ktoré medzi sebou komunikujú a šíria Wi-Fi signál po celom dome/byte, bez straty rýchlosti alebo konektivity. Ak je použitých viacero zariadení, nevytvárajú viacero sietí, stále je to jedna sieť s totožnou konfiguráciou. To je podstatná výhoda. Okrem toho má však viacero funkcií, ktoré môžu byť reálne použité, nie sú len na okrasu.

Ako to funguje

Produkt si môžete kúpiť (predobjednať) v rôznych zostavách – samostatne alebo viacero kusov v balení. Jedno zariadenie je hlavné, zostatok sú rozšírenia, čiže možnosť spojiť viacero zariadení existuje, aspoň je taký predpoklad. Každý, nazvime to kruh, má 9 vysokoziskových antén s pasívnym chladením v tvare kríža. Šírenie signálu je v každom smere a viacero zariadení vytvára v domácnosti „signálovú pavučinu“, ktorá zaručuje to, že nedochádza k strate rýchlosti a ani k prerušeniu konektivity.

Prepájanie medzi jednotlivými kruhmi je inteligentné a stará sa o to technológia – Zero-handoff Huddle. Výsledkom toho je, že by ste nemali spoznať prepnutie medzi zariadeniami, čo zaručuje stálu konektivitu – „bezstratový roaming“. Ak sa pohybujete s telefónom po dome, signál prijímate automaticky z toho kruhu, ktorý má najlepšiu pozíciu a dokáže poskytnúť plný výkon.

Huddle používa dva režimy (šírenia signálu), aby poskytol vždy najlepší a najsilnejší signál – Huddle Link a Huddle Wi-Fi. Huddle Link používa prioritne 5 GHz pásmo (802.11 ac) a snaží poskytnúť, na každom jednom kruhu, bezstratovú rýchlosť 1300 Mbps. Huddle Wi-Fi pracuje na rovnakom princípe, ale používa obe pásma – 2.4 GHz aj 5 GHz, a tiež dokáže poskytnúť max. rýchlosť 1300 Mbps. Samozrejme, podstatná časť závisí od poskytovateľa internetu. Z toho vyplýva, že zariadenie je dual-band a pracuje s 2.4 ako aj s 5 GHz frekvenčným pásmom. Je dobré vedieť aj to, že Huddle automaticky používa to pásmo, ktoré je pre danú činnosť alebo zariadenie vhodnejšie.

Okrem toho, že Huddle poskytuje zaujímavé riešenie šírenia signálu, má i jednoduchú konfiguráciu cez príslušnú aplikáciu (Android a iOS), kde môžete riešiť kompletné nastavenie vašej Wi-Fi siete. Páči sa nám možnosť obmedzenia pre jednotlivé zariadenia v sieti – podľa času, dátumu alebo možnosť vytvoriť plán. Nechýba ani obmedzenie prístupu na nevhodné web stránky, presne podľa nastavenia. A to, s čím sa často stretávame má tiež riešenie – poznáte to, príde k vám návšteva a „potrebuje“ heslo od Wi-Fi. Ale vy ho neradi šírite, a tak je to nepríjemná situácia, nechcete uraziť ani (prípadne) sebe uškodiť. S Huddle je to jednoduché, v aplikácii zapnete režim hosť, zobrazí sa druhá sieť – iné SSID s prednastaveným heslom pre hostí. Jednoduché.

Áno, je pravda, že viacero z týchto funkcií sa dá riešiť cez nastavenie bežného routera, ale určite nie takto jednoducho, čo umožní používať rozšírené nastavenia aj pre menej „znalých“ používateľov. Samozrejmosťou je úplná konfigurácia aj cez PC a zabezpečenie na vysokej úrovni – WPA-TKIP/WPA-AES/WPA2/WPA-Radius.

Benefitom pre mnohých používateľov môže byť aj to, že zariadenie je od výroby prednastavené a nie je nutná špecifická konfigurácia. Jednotlivé kruhy sú napájané z elektrickej siete, pomocou adaptéra z balenia. Hlavný router má dva Ethernet porty (RJ45 – 10/100/1000 Mbps), jeden USB 2.O port a konektor pre adaptér. Samozrejmosťou sú informačné LED diódy, tlačidlo napájania, reset a WPS.

Cena a dostupnosť

Cena nie je najnižšia, ani malá, ale pomerne vysoká. Avšak, ak zoberieme do úvahy to, čo všetko zariadenie dokáže, a aký signál poskytuje, tak sa pomer cena/výkon dorovnáva. A povedzme si ako je, router, resp. Wi-Fi riešenie nekupujeme každý deň, je to dlhodobá investícia. Ale každopádne uznávame, že to nie je málo. Dostupnosť zariadenia nám zatiaľ nie je známa, ale ak sa na stránke výrobcu zaregistrujete, poskytnete mail, tak o nej budete včas informovaný.

Kompletná a úplná špecifikácia zariadenia

Na článku spolupracoval Michal Reiter – Barcelona

Značky:

Miroslav Illéš

Miroslav Illéš
OUTDOOR | PRÍRODA | AUTOMOBILY | TECHNOLÓGIE