Občianske združenie Preventista predstavilo už druhú časť Učebnice informačnej bezpečnosti pre stredné odborné školy a gymnáziá. Vznikla vďaka podpore Nadácie ESET a ďalších partnerov.

Určenie učebnice

Hlavným cieľom autorov bolo pripraviť kvalifikované materiály na zabezpečenie vyučovania informačnej bezpečnosti ako uceleného predmetu na stredných školách a rovnako podklady na zavedenie tém v rámci medzipredmetovej výuky.

Diskusia s autormi novej učebniceZdroj: TOUCHIT.sk
Diskusia s autormi novej učebnice

Autormi učebnice sú osobnosti z praxe v oblasti digitálnej bezpečnosti: Jaroslav Oster, bezpečnostný konzultant spoločnosti Info consult, Miroslav Blšák, učiteľ informatiky na 1. súkromnom Banskobystrickom gymnáziu, Marek Zeman, vedúci oddelenia IT bezpečnosti v Tatrabanke a Daniel Chromek, vedúci oddelenia IT bezpečnosti v spoločnosti ESET.

Krst pomocou konektorov RJ45

Praktickú učebnicu autori predstavili na tlačovej konferencii spojenej s krstom v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU a to za prítomnosti dekana fakulty Ivana Kotuliaka. Ten bol zároveň recenzentom študijného materiálu. Krstným otcom príručky bol Pavel Luka, prevádzkový riaditeľ spoločnosti ESET.

Krst novej knihyZdroj: TOUCHIT.sk
Krst novej knihy

Prvý diel zaujal

Prvý diel učebnice bol zameraný na témy ako osobná bezpečnosť či práca žiakov s mobilným telefónom a počítačom. Druhá časť sa bližšie pozrela na najčastejšie útoky prostredníctvom sociálneho inžinierstva a bezpečnostné normy v organizácii. Najväčšia časť učebnice sa venuje implementácii normy ISO 27002, ktorá je v Európskej únii považovaná za legislatívny základ IT bezpečnosti. Okrem študijného materiálu pre stredoškolákov je kniha vhodná aj ako pomôcka pre manažérov IT bezpečnosti. Kniha je písaná pre študentov ale dá prehľad každému, kto by sa rád živil informačnou bezpečnosťou.

Aktuálne s prvým dielom učebnicou pracuje viac ako 200 škôl, pričom ju do vzdelávacieho procesu začlenili aj niektoré vysoké školy. Spolu s učebnicou pripravili autorky metodík Katarína Valičková a Miriama Blšáková k obom dielom aj Metodickú príručku.

Tlačová konferencia pri príležitosti krstu novej knihyZdroj: TOUCHIT.sk
Tlačová konferencia pri príležitosti krstu novej knihy

Ako ju získať?

Učebnice aj Metodické príručky môžu slovenské školy využívať v čisto elektronickej verzii bezplatne. Získať ju môžu prostredníctvom stránky OZ Preventista. Tlačená verzia je širšej verejnosti dostupná za cenu výrobných nákladov, konkrénte je to suma 8,30 eur za knihu a 3,50 eur poštovné. Forma objednávania je zatiaľ len pre školy, nie pre domácich používateľov. Autori majú v pláne vydať aj tretí diel učebnice, na ktorého príprave už začali pracovať. Viac sa bude venovať napr. aktuálnemu vplyvu ChatGPT.

Vznik učebnice podporili Nadácia ESET, spoločnosť Disig, Tatra banka a Info consult.

Palo Luka z ESETu pri krste knihyZdroj: TOUCHIT.sk
Palo Luka z ESETu pri krste knihy

Ponuka od našej redakcie

Učebnicu máme v tlačenej verzii k dispozícii v našej redakcii a radi ju poskytneme škole alebo aj ďalším záujemcom. Ak máte záujem, stačí napísať na adresu redakcia@touchit.sk s predmetom správy KNIHA do 5. 4. 2023 . Z došlých požiadaviek vylosujeme jedného z výhercov, ktorému knihu pošleme. Výhercom sa stal Miroslav Gecovič, blahoželáme.

Zdroje: vlastné, ESET

Prečítajte si tiež

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.