Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V roku 2015 úspešne ukončilo slovenské vysoké školy viac ako 45 000 absolventov.

Priemerný očakávaný plat absolventov vysokých škôl uvádzaný v ich životopisoch, keď vstupujú na trh práce, je 935 eur mesačne. Najvyššie platové očakávania majú absolventi Slovenskej technickej univerzity, najnižšie absolventi fakúlt humanitného a pedagogického zamerania. Absolventi ktorých odborov si hľadajú prvú prácu v administratíve?

Priemerný očakávaný plat absolventov je 935 eur v hrubom

Pri stanovaní priemerného očakávaného platu absolventov sme vychádzali zo vzorky 10 559 respondentov, ktorí v životopise na portáli Profesia.sk uviedli výšku požadovaného platu. V roku 2015 si absolventi na pohovoroch pýtali priemerne 935 eur v hrubom, čo je o 9 eur viac v porovnaní  s rokom 2014, kedy priemerný očakávaný plat tvoril 926 eur v hrubom. „Absolventi, ktorí prichádzajú na trh práce vyžadujú od zamestnávateľa dobrý plat, benefity a flexibilitu. Sú sebavedomí, neboja sa diskutovať o podmienkach a záleží im na tom, pre akú značku zamestnávateľa budú pracovať,“ uviedla Ivana Molnárová, výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia.

Absolventi informatiky očakávajú nadpriemerné platy, na výplatnej páske by chceli 1 113 eur v hrubom

Svoju hodnotu na pracovnom trhu si cenia najvyššie absolventi odboru informatika. Na svojej výplatnej páske by radi videli v priemere 1 113 eur v hrubom, čo tvorí rozdiel 178 eur voči priemeru. Očakávania nad priemerom majú aj absolventi strojárstva, stavebníctva, ekonomiky či práva. Naopak, najmenšie očakávania majú absolventi pedagogiky a teológie. Práve tí by sa uspokojili s nástupným platom pod úrovňou 800 eur v hrubom.

062016_platy_01_absolventi_web2016_3_nowat

TOP 3 rebríček s najvyššími platovými očakávaniami obsadili absolventi Slovenskej technickej univerzity

Najvyššie platové očakávania majú jednoznačne absolventi Slovenskej technickej univerzity –  konkrétne bývalí študenti Fakulty elektrotechniky a informatiky, ktorí by chceli zarábať 1 312 eur mesačne v hrubom. Hneď za nimi by sa na druhej a tretej priečke v rebríčku umiestnili absolventi Fakulty informatiky a informačných technológií a Strojníckej fakulty. Podľa portálu Platy.sk tvorí priemerný plat vysokoškolsky vzdelaného človeka 1 150 eur. Očakávania absolventov s technickým zameraním sú teda nadpriemerné. Súvisí to aj s tým, že na pracovnom trhu je nedostatok práve technicky orientovaných ľudí, a preto je pre absolventov s týmto zameraním jednoduchšie uplatniť sa.

062016_platy_02_absolventi_web2016_3_nowat

Ak by sme sa detailne pozreli na absolventov fakulty s 2. najvyšším platovým očakávaním – Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity, vo svojich životopisoch uvádzajú, že po skončení školy by chceli zostať pracovať v odbore, ktorý vyštudovali. Najčastejšie sa uchádzajú o pozície programátor, IT tester, IT analytik a softvérový inžinier. Podľa portálu Platy.sk dosahujú hrubé mesačné platy v oblasti informačných technológií 1 600 eur. Na pozícii IT architekta sa dokonca priemerná hrubá mesačná mzda nachádza na úrovni 2 745 eur.

Ktorí absolventi VŠ majú platové očakávania pod priemerom ľudí so SŠ vzdelaním s maturitou?

Najnižšie platové očakávania majú absolventi fakúlt humanitného a pedagogického zamerania. Bývalí študenti Fakulty stredoeurópskych štúdií na Univerzite Konštantína Filozofa v políčku „Očakávaný plat“ uviedli priemerne sumu 657 eur v hrubom. Pre porovnanie, priemerná hrubá mesačná mzda vysokoškolsky vzdelaného človeka je podľa platového portálu Platy.sk 1 150 eur v hrubom, v prípade stredoškolsky vzdelaného človeka je to 846 eur v hrubom.

062016_platy_03_absolventi_web2016_3_nowat

Absolventi humanitných, filozofických a pedagogických škôl si prvú prácu hľadajú v administratíve

Podľa zamerania štúdia majú teda najvyššie platové očakávania absolventi informatiky, strojárstva, stavebníctva a ekonomiky. Zatiaľ čo študenti humanitných, filozofických a pedagogických škôl si hľadajú prácu po škole v administratíve, študenti, ktorí vyštudovali informatiku vo svojich životopisoch uvádzajú, že po skončení školy by chceli zostať pracovať v odbore, ktorý vyštudovali. Práve v informačných technológiách môžu študenti nájsť uplatnenie na pracovnom trhu a tiež dobre platenú prácu.

Značky: