Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dňa 9. decembra 2016 sa na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline uskutočnila najväčšia robotická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl vo veku od 10 do 16 rokov  FIRST LEGO League.

Zúčastnilo sa jej 11 tímov zložených z približne 108 žiakov zo Žiliny, Liptovského Mikuláša, Martina, Dubnice nad Váhom, Liptovského Hrádku, Púchova a Myjavy. Celkovo bolo na súťaži asi 300 účastníkov a divákov.

Každý rok sú zadané nové úlohy a mladí žiaci sa vo svojich triedach a kluboch pripravujú v tímoch. Postavia a naprogramujú roboty zo stavebníc LEGO a trénujú na súťaž. Koncom augusta je vždy vyhlásená nová téma. Téma aktuálneho ročníka je “ANIMAL ALLIES” – Zvieratá a ľudia, na ktorú nadväzuje aj zadanie výskumného projektu: „Nájdite spôsob, ako sa kontakt medzi ľuďmi a zvieratami môže zlepšiť.“

Súťaž spočíva v turnaji, ktorý pozostáva zo štyroch rovnocenne hodnotených kategórií. Prvé dve sú: Robot Design, kde sa hodnotí kvalita konštrukčného návrhu spoločne s  programom robota a Robot Game, kde vopred pripravený LEGO robot plní úlohy na terénnom stole a snaží sa vyriešiť čo najviac misií.   Kategóriu Robot Design vyhral tím šachistov zo Spojenej školy sv. Františka z Assisi z Bratislavy a kategóriu Robot Game vyhrali Fire Breathing Fire Duckies z Gymnázia Villiama Paulinyho Tótha z Martina. Ďalšími kategóriami sú Research Project (prezentácia výskumného projektu) a Team Work (tímová spolupráca). Tímovú spoluprácu vyhral tím GyMy z Gymnázia v Myjave a najlepšiu prezentáciu výskumného projektu mal už zmieňovaný tím Fire Breathing Fire Duckies z Gymnázia Villiama Paulinyho Tótha z Martina.

Celá myšlienka súťaže nie je zameraná iba na robotiku, ale kladie veľký dôraz na rozvoj tímovej spolupráce, analytické myslenie, schopnosti prezentovať svoje vedomosti a kreativitu. Prepája svet vedy a techniky so zábavou.

Organizáciu súťaže FLL na Slovensku zastrešuje združenie Nexteria spolu s hlavným partnerom, spoločnosťou ANASOFT a v Žilinskom kraji to je tradične Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity.

FIRST LEGO League sa každým rokom rozrastá. V minulom ročníku sa regionálnych turnajov na Slovensku zúčastnilo 77 tímov z rôznych kútov Slovenska. Teraz je registrovaných 89 tímov zo Slovenska a jeden tím z Bulharska. Najlepšie tímy postúpia do semifinálových a finálových kôl, prípadne až na celosvetový festival v Santa Louise v U.S.A. Najlepším tímom v celkovom hodnotení sa v žilinskom kole stal tím Fire Breathing Fire Duckies z Gymnázia Villiama Pulinyho Tótha z Martina, ktorý sa môže tešiť na ďalšie postupové kolo.

Značky: