Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dva centrálne uzly sa presunú do nových dátových centier

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) bude od budúceho roku zásadným spôsobom modernizovať vládnu sieť Govnet. Cieľom je zvýšenie bezpečnosti a obnova technológie, vďaka ktorej sa zvýši aj prenosová kapacita siete. Projekt pozostáva z dvoch častí, ktoré budú realizované súbežne. „Na jednej strane ide o výmenu technológie v dvoch centrálnych uzloch siete, s čím súvisí aj ich presťahovanie do iných dátových centier. Na strane druhej vymeníme technológie v približne 200 koncových uzloch,“ uviedol generálny riaditeľ NASESu Pavel Karel. Jeden centrálny uzol sa presťahuje do dátového centra spravovaného ministerstvom financií. Pre druhý centrálny uzol pokračujú rokovania o jeho umiestnení. Po ukončení technologickej obmeny sa tak stane sieť nezávislá na poskytovateľovi komunikačných pripojení.

Pavel Karel, NASES

Pavel Karel, NASES

Dodávka zariadení je naplánovaná na začiatok roku 2021, výmena technológie v centrálnych uzloch na 1. polovicu roku 2021 a výmena všetkých koncových uzlov do konca roka 2022. „Obnova Govnetu je nevyhnutná, pretože už dnes je väčšina zariadení po dobe technickej a morálnej životnosti,“ uviedol riaditeľ Karel.

Po nástupe novej vlády projekt prešiel auditom všetkých IT projektov v gescii Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a boli odstránené nadbytočné komponenty v hodnote viac ako 1,5 milióna EUR. „V rámci tohto auditu sme odstránili veci, ktoré s Govnetom nijako nesúviseli a kritizovali ich aj mimovládne organizácie a IT experti,“ skonštatoval riaditeľ Karel.

Značky: