Väčšina ľudí sa už určite niekedy stretla s nedorozumením na úrade.

Nepočujúca menšina však nenachádza spoločnú reč s druhými denno-denne a to nielen na úradoch. Na odpromovanie služby online tlmočník sa spravila z väčšiny menšina. Presvedčte sa na vlastné oči, ako to dopadlo.

Improvizácia s komparzom

Cieľom bolo, aby stretnutia bežných ľudí s nepočujúcou úradníčkou boli maximálne autentické. Tajné nakrúcanie bežných ľudí pre komerčné účely je však zakázané, a preto sa muselo pristúpiť k špeciálnemu riešeniu. Castingová agentúra zabezpečila komparz a fiktívni účinkujúci boli poslaní na úrad pre potvrdenie o trvalom pobyte. Nič viac nevedeli.

Nakrúcanie v tichosti

Prišiel deň nakrúcania, na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Dúbravka sa nainštalovali skryté kamery a mohlo sa začať. Fiktívne obete v podobe občanov postupne začali prichádzať…  Akonáhle pani Agáta Čermáková v úlohe úradníčky spustila na nič netušiacich ľudí posunky, väčšina len nemo pozerala. Jedna mladá slečna bola zo stretnutia s nepočujúcou úradníčkou taká šokovaná, že sa zmohla len na slová: „Potvrdenie o trvalom pobyte.”  Tie však vytrvalo zopakovala aspoň 20-krát. Iní sa snažili dorozumieť nohami-rukami a vymýšľali si vlastný posunkový jazyk. Ďalší pán nepočujúcu úradníčku chvíľu ignoroval a klopkaním po pulte si vyžadoval pozornosť druhej úradníčky. Neuspel. Keď vo finále “pani úradníčka” otočila tablet so spustenou službou Online tlmočník, všetko išlo hneď ľahšie.

Vizitka kampane:

Klient: Slovak Telekom

Kreatívny riaditeľ: Jakub Kuvik

Art director: Veronika Holaňová

Copywriter: Kamil Charvát, Andrej Hrivnák, Patrik Minár

Stratég: Kamil Charvát

Unit director: Judita Horváth

Account manažér: Bea Kolodziejska

Produkcia: Hitchhiker films

Mediálna agentúra: MEC

Značky: