Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Príliš veľa papierovačiek kvôli odsúhlaseniu jediného dokladu?

Riešením je elektronický obeh dokumentov, ktorý sprehľadní ich pohyb, schvaľovanie, aj následnú archiváciu. Výsledkom je nielen odbúranie chybovosti či minimalizácia časových strát, ale jednoduchý prístup k informáciám bez ohľadu na miesto a čas – napríklad aj z mobilu. Presne to poskytuje nová multijazyčná aplikácia SOFTIP ApprovalOne.

Ako nadstavba nad informačným systémom SAP Business One ponúka okrem spomenutých výhod predovšetkým zefektívnenie toku dokladov, odstránenie duplicít v evidencii, ako aj možnosť prispôsobiť celý schvaľovací proces na mieru konkrétnej spoločnosti. Archiváciou celého schvaľovacieho procesu v elektronickej podobe, vrátane histórie komunikácie a príloh dokumentov umožňuje v prípade potreby ich rýchle a pohodlné dohľadanie. SOFTIP ApprovalOne zároveň dovoľuje alokovanie nákladov firmy na nákladové kľúče a projekty už v priebehu schvaľovania dokladu.

Pomocou jednej aplikácie sa dajú riadiť schvaľovacie procesy aj v niekoľkých organizačných jednotkách. Manažment môže jednoducho nastaviť zamestnancom prístupové práva a garantovať tak, že ku konkrétnemu dokumentu alebo projektu sa dostanú len oprávnení používatelia. Výhodou je ich doménové overenie – nie sú tak potrebné žiadne ďalšie heslá. Samozrejmosťou je obojstranná integrácia so SAP Business One, teda automatické preberanie a zápis dokladov medzi SAP a SOFTIP ApprovalOne.

SOFTIP patrí medzi najvýznamnejších partnerov SAP pre predaj a nasadzovanie riešenia SAP Business One. To je určené na riadenie všetkých procesov od vzťahov so zákazníkmi, marketing, výrobu, skladovanie, predaj či účtovníctvo v malých a stredných podnikoch. V roku 2015 získal SOFTIP hneď dve ocenenia Najlepší partner SAP Business One na Slovensku – za najvyšší počet nových zákazníkov a za najvyšší objem nových licencií SAP Business One. Pod tento úspech sa podpísala predovšetkým schopnosť SOFTIPu prispôsobovať jednotlivé nasadenia konkrétnym požiadavkám zákazníka.

SOFTIP ApprovalOne je jedným z viacerých originálnych nadstavbových modulov, ktoré sme vyvinuli s cieľom rozšíriť existujúce funkcionality SAP Business One. Chceme sa tak čo najviac priblížiť potrebám našich zákazníkov,“ doplnil Peter Hulín, hlavný architekt aplikácie SOFTIP ApprovalOne.

Značky: