Vo štvrtok 3. marca 2016 sa na akademickej pôde Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave uskutočnila slávnostná inaugurácia novej dekanky.

BielikovaFIIT-1

Príprava pred inauguráciou novej dekandy

Prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., sa v histórii najmladšej fakulty STU stala treťou dekankou. Akademické insígnie prebrala po predchodcovi prof. Ing. Pavlovi Čičákovi. Najmladšiu zo siedmich fakúlt STU v Bratislave bude dekanka Mária Bieliková manažovať do roku 2019, kedy sa končí jej funkčné obdobie.

BielikovaFIIT-2

Prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., stála pri zrode Fakulty informatiky a informačných technológií STU už od roku 2003.

BielikovaFIIT-3

Prof. Ing. Mária Bieliková, PhD už vie, že o chvíľu bude oficiálne dekankou najmladšou ale najakčnejšej fakulty STU

Najprv pôsobila ako prodekanka pre výskum a ľudské zdroje. V rámci viac ako 26-ročného pôsobenia na STU zaviedla 12 predmetov. Už skoro 20 rokov vedie predmet Tímový projekt, ktorý bol zavedený ako jeden z prvých v celom našom širšom regióne. Vyškolila 88 bakalárov, 66 inžinierov a 12 doktorantov. Úspešne viedla desiatky študentov v medzinárodných súťažiach. V roku 2010 získala ocenenie ministerstva školstva Osobnosť vedy a techniky. Je členkou Board of Governors Joint Research Centre v Bruseli.

BielikovaFIIT-4

Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor STU oficiálne prijal kandidatúru novej dekanky

Výskum smeruje do nových oblastí, v tomto zmysle vedie tím, ktorý minulý rok založil Výskumné centrum používateľského zážitku a interakcie na FIIT.

BielikovaFIIT-5

Prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. práve skladá sľub

Jej prejav bol mimoriadny a miestami aj dosť emotívny. Je zrejmé, že nová dekanka si nenasadzuje ružové okuliare a vidí veci veľmi reálne. Budova FIIT je pritom najmodernejšou budovou v rámci školských zariadení na Slovensku. Dostavaná aula, v ktorej sa aj akt inaugurácie konal, je unikátna, výborne odhlučnená a vybavená dvojicou kvalitných projektorov, ako aj ďalšej techniky.

FIITAula-1

Toto vybavenie ale aj niečo stálo a treba sa poobzerať po ďalších zdrojoch. Svoj tím Mária Bieliková zostavila v pomere mužov a žien na polovicu, väčšinou ide o mladých ľudí, niektorí majú 30 rokov. Fakultu FIIT považuje za najmladšie dieťa v rámci STU, ktoré je zákonite neposedné. Snaží sa zapojiť do všetkých úspešných projektov a nadväzuje spoluprácu napr. s firmou ESET, Samsung a pod.

BielikovaFIIT-8

Prejav rektora STU, v ktorom zadal prvé 4 úlohy pre novú dekanku,. Základom je zvýšiť počet profesorov na fakulte

Ako povedala, o pripravovaný projekt určený pre školstvo vo výške 100 miliónov Eur sa určite budú zaujímať a sú pripravení venovať tomu všetok voľný čas. Jej vízia siaha na ďalších 15 rokov dopredu, pričom je možné, že z „doliny na kopci“ (Mlynská dolina) sa stane svetovo uznávaná vedecká organizácia, realizujúca veľkú časť vzdelávania v anglickom jazyku, kam budú chodiť ostatní po radu. Svojmu tímu zapriala, aby jej stačili s dychom.

BielikovaFIIT-10

Už oficiálne dekanka FIIT pri svojom emotívnom prejave

Fakulta informatiky a informačných technológií STU vznikla v roku 2003 z Katedry informatiky a výpočtovej techniky, ktorá bola súčasťou Fakulty elektrotechniky a informatiky STU. Vôbec prvým dekanom FIIT bol prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc.

BielikovaFIIT-11

Prejav novej dekanky prijali prítomní veľmi pozitívne

V súčasnosti FIIT ponúka vzdelávanie na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia (bakalárske, inžinierske a doktorandské).

BielikovaFIIT-12

Profesorka Mária Bieliková práve predstavuje svoj nový tím

BielikovaFIIT-13

A tu je najmladší člen tímu, ktorý určite bude stačiť s dychom

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.