Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Rozsiahly prieskum Dell Technologies sa pýtal svetových biznis lídrov na budúcnosť spolupráce medzi ľuďmi a strojmi. Až 82 % z 3 800 manažérov z rozličných odvetví očakáva, že stroje a ľudia budú pracovať v spoločných tímoch už do piatich rokov. Prieskum zisťoval odpovede na otázky, ako „budú mať ľudia viac času?“ alebo „budú produktívnejší a spokojnejší ako dnes?“

Odpovede na otázky, čo prinesie nová éra spolupráce ľudí so strojmi, hľadal prieskum spoločnosti Dell Technologies medzi manažérmi firiem zo 17 krajín. Tí sú však v názoroch na budúcnosť rozdelení. Kým polovica z nich sa domnieva, že automatizované systémy ľuďom ušetria čas, druhá polovica si myslí opak. A zatiaľ čo 42 % manažérov očakáva, že ľudia dokážu na stroje delegovať niektoré nezáživné úlohy a práca prinesie väčšie uspokojenie, 58 % s tým nesúhlasí. „Je prirodzené, že biznis komunita je takto polarizovaná,“ domnieva sa Jeremy Burton, marketingový riaditeľ Dell Technologies. „Budúcnosť je zvyčajne vykreslená v dvoch extrémnych scenároch. V pesimistoch prevláda strach z toho, že ľudia sa stanú nadbytoční a optimisti veria, že technológie vyriešenia aj tie najväčšie sociálne problémy,“ hovorí.

Naopak, zhodu našli v tom, že digitálna transformácia je nevyhnutná a partnerstvo ľudí a strojov je neodvratné. Iba 27 % opýtaných však verí, že robia všetko pre to, aby sa ich organizácia na tento trend pripravila.

Väčšia interakcia je nevyhnutná, spôsoby sa budú líšiť

Väčšina manažérov si uvedomuje, že firmy sa musia v najbližších rokoch zmeniť, a že ich neminie digitálna transformácia. Napríklad 90 % z nich očakáva, že do piatich rokov budú dnešné produkty predávať ako služby, 80 % si myslí, že zákaznícku skúsenosť dokážu obohatiť o virtuálnu realitu a 81 % predpokladá využívanie umelej inteligencie pri spracúvaní požiadaviek klientov.

Prieskum tiež ukázal, že mnohé podniky nekonajú dostatočne rýchlo a razantne, aby prekonali prekážky, ktoré im bránia v digitalizácii podnikania. Stať sa úspešným digitálnym hráčom firmám bráni najmä chýbajúca digitálna vízia a stratégia (61 %), slabo pripravení zamestnanci (61 %), technologické obmedzenia (51%) a nedostatok času a peňazí (37 %).

Kvantitatívny prieskum nadväzuje na štúdiu Dell Technologies, ktorá predpovedá, že do konca nasledujúcej dekády vyústi zavádzanie nových technológií do novej spolupráce ľudí s autonómnymi a inteligentnými strojmi, ktorá bude intenzívnejšia a hlbšia ako kedykoľvek v minulosti a pomôže nám posunúť hranice našich možností daných napríklad fyzickými obmedzeniami o kus vpred.

Obr. 1.: Manažéri nemajú na budúcnosť jednotný názor
Zdroj: Prieskum Dell Technologies na vzorke 3 800 manažérov zo 17 krajín

Značky: