Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zlý manažment pohľadávok sa vlani podpísal pod úpadok viacerých firiem v odvetví spracovania mäsa a výroby mäsových výrobkov.

Na Slovensku síce medziročne klesá počet insolvencií a aj vlani mohli firmy ťažiť z boomu, ktorý slovenský priemysel zažíval, ako však upozorňuje Juraj Janči, country manažér spoločnosti Coface, na Slovensku máme stále veľa firiem, ktoré vlani riadili pohľadávky systémom „dobrých vzťahov“ alebo  „pokus omyl“. „Poisťovať pohľadávky, keď dôjde k najhoršiemu a sú už po splatnosti, je neskoro. Riziká treba predvídať, hoci sa v súčasnosti ekonomike darí,“ podotýka. Príkladom je sektor spracovania mäsa a výroby mäsových výrobkov. „V roku 2017 sme práve v tomto odvetví zaznamenali viacero úpadkov menších spoločností,“ spresňuje country manažér Coface Slovensko. Nadnárodná spoločnosť je globálny líder v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika.

Dopyt zo zahraničia rástol v prvom polroku, teraz brzdí

„V roku 2017 sme vo všeobecnosti pozorovali pri medziročných zmenách zníženie objemu polehotných pohľadávok, a to celosektorovo. Dôvodom bolo oživenie naprieč celým priemyslom,“ podotýka Juraj Janči. Naša ekonomika v rámci svojej otvorenosti prijímala podľa neho zvýšený počet objednávok zo zahraničia v prvom polroku 2017, napríklad za mesiac júl 2017 došlo k 14,5% nárastu, no už v mesiaci október 2017 zaznamenala medziročný pokles 2,2%. Ako však upozorňuje, na zhodnotenie celého roka je potrebné vidieť komplexné makroekonomické výsledky za posledný kvartál.

Z hľadiska tempa a počtu insolvencií môžeme rok 2017 predbežne pokladať za „mierny“, t.j. potvrdil mierny pokles insolvencií, avšak ku konečnej bilancii je ešte priskoro kvôli lehote potrebnej na schválenie reštrukturalizácie či vyhlásenie konkurzu. „Ide o obdobie, kedy najmä v závere, teda v posledných mesiacoch roka dochádzalo v minulosti k najväčším konkurzom a reštrukturalizáciám. Nemáme však informácie, žeby rok 2017 potvrdil toto pravidlo, platné v posledných rokoch.

Výkonnostne ako  v roku 2008, ale…

Stav ekonomiky a jej výkonnosť sa vlani výrazne priblížili k celkovým výkonnostným výsledkom Slovenska pred krízou v roku 2008, ibaže so zopár zmenami. „Prvá, najhlavnejšia, je tá, že vlastníci a manažéri firiem sa naučili lepšie využívať zdroje vo svojich firmách,“ konštatuje. Ide hlavne aj o personálne zdroje a materiálno technické zabezpečenie. „Druhým faktorom je aj to, že za tých deväť rokov sme spravili skok v kvalitatívnom spracovaní výrobkov a polovýrobkov a stále sme pri porovnaní so západnými firmami tí lacnejší,“ konštatuje.

Síce už oveľa viac firiem sa snaží si chrániť svoje pohľadávky, či už poistením alebo komplexným outsourcingom manažmentu pohľadávok, stále je veľa takých spoločností, kde sú pohľadávky riadene systémom „dobrých vzťahov“ alebo  „pokus omyl. „Mnohé firmy si neuvedomujú, že aj keď momentálne je všetko v poriadku a ich odberatelia platia, daná skutočnosť nemusí za pol roka či rok platiť, na čo firmy môžu doplatiť,“ upozorňuje Juraj Janči.

Rizikové sektory? Je ich viac

V roku 2017 sa veľmi citlivým na platobne neschopných obchodných partnerov stal sektor spracovanie mäsa a výroba mäsových výrobkov, kde bol nárast úpadku viacerých menších spoločností. Veľký otáznik je aj nad chemickým priemyslom. „Okrem cyklických výkyvov tu máme aj celkom podstatnú skupinu podvodných firiem, kde najmä dopady v rámci šetrenia DPH podvodov môže spôsobiť, že aj spoločnosti, ktoré sú inak „čisté“, už musia znášať dôsledky za zlé rozhodnutia pri obchodných partnerstvách,“ upozorňuje Juraj Janči.

Práve zlé rozhodnutia komu a za koľko predať, bez poistenia si biznisu pre prípad rizika, sa podpisujú pod úpadky firiem. „V evidencii máme aj viacero prípadov spoločností, kde sekundárna platobná neschopnosť dostala firmu do konkurzu či reštrukturalizácie,“ podotýka country manažér Coface.

Rok 2018? Pozor na objednávkové tsunami

Hoci tento rok by mal pokles insolvencií pokračovať a firmy sa nateraz tešia z rastu zákaziek, ako upozorňuje Juraj Janči, treba byť v strehu. „Uvidíme, ako sa prejaví prípadný cyklický vývoj  – objednávkové tsunami – zo západnej Európy, ktoré prišlo aj začiatkom roka 2009,“ konštatuje.

 

Značky: