Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zoho Corporation, globálna technologická spoločnosť, predstavuje najnovšiu verziu Biginu, riešenia CRM pre malé podniky. 

Bigin ponúka jednoduchý, ale výkonný CRM bez vysokých vstupných nákladov. Aktuálna aktualizácia produktu ďalej podporuje malé podniky a mikropodniky tým, že používateľom poskytuje nástroje, ktoré potrebujú na udržiavanie a rozvíjanie hodnotných vzťahov so zákazníkmi v náročnom ekonomickom prostredí. 

Nové funkcie vrátane Team Pipelines, Toppings a Developer Centre presahujú rámec predaja a umožňujú riadiť všetky typy činností riadenia vzťahov so zákazníkmi pre malé podniky.  

Od svojho uvedenia na trh v roku 2020 sa Bigin vyznačuje robustným, ľahko použiteľným a používateľsky prívetivým riešením CRM, ktorého nastavenie trvá len 30 minút.

Spoločnosť Zoho uviedla, že približne 65 % zákazníkov spoločnosti Bigin nikdy predtým nepoužívalo systém CRM, čo z neho robí ideálnu voľbu pre majiteľov firiem, ktorí sa chcú zbaviť tabuľkových editorov. V prípade, že zákazníci prestanú používať systém Bigin, spoločnosť Zoho im ponúka aj jednoduchý prechod na plnohodnotné riešenie CRM od spoločnosti Zoho. Spoločnosť Bigin sa v súčasnosti môže pochváliť 20 000 zákazníkmi a naďalej pomáha malým a mikro podnikom riadiť všetky operácie zákazníckeho servisu v rámci jednotnej platformy.

Podľa Laurie McCabeovej, spoluzakladateľky spoločnosti SMB Group, „malé podniky jednoducho nemôžu spravovať viacero nástrojov zákazníckych služieb alebo si dovoliť robustnejšie riešenia kvôli obmedzeným zdrojom a rozpočtom. Je frustrujúce, že mnohé riešenia CRM, ktoré sú k dispozícii pre malé a stredné podniky, ponúkajú obmedzené funkcie – neobsahujú komunikáciu s aplikáciami tretích strán, zdieľanie údajov a správu predajného procesu. V dôsledku toho nie sú schopné poskytovať služby na úrovni, ktorú malé a stredné podniky potrebujú. To znamená, že 58 % malých podnikov (s 1 až 100 zamestnancami) tvrdí, že nájsť najlepšie technické riešenie je pre ne problém. Podľa nášho najnovšieho prieskumu má polovica z nich problémy s integráciou nových aplikácií s existujúcimi.“  

Najnovšia verzia aplikácie Zoho Bigin zahŕňa zavedenie funkcie Team Pipelines, ktorá umožňuje tímom spravovať jednotlivé operácie prostredníctvom samostatného súboru pipeline a sub-pipeline v rámci jedného účtu Bigin. Konkurenčné ponuky často podporujú len jednu funkciu – napríklad predaj – zatiaľ čo Bigin je efektívnym riešením pre všetky tímy služieb zákazníkom. Nové funkcie spájajú činnosti zákazníckeho servisu na jednom mieste a umožňujú užšie zosúladenie a spoluprácu medzi jednotlivcami a tímami bez toho, aby bola ohrozená jednoduchosť, ktorú Bigin ponúka. 

„Malé podniky čelia výzve výberu správnej technológie na riadenie svojich zákazníckych operácií kvôli časovým, finančným a softvérovým obmedzeniam,“ hovorí Sridhar Iyengar, výkonný riaditeľ spoločnosti Zoho Europe. „Bigin je jediné riešenie, ktoré spája všetky zákaznícke operácie, ako je predaj, onboarding, doručovanie, školenia, propagáciu a ďalšie, v intuitívnom rozhraní, ktorého implementácia trvá len 30 minút. Bigin spája všetky aspekty služieb zákazníkom do jedného prehľadu, čo umožňuje malým podnikom získať presnejší prehľad o situácii svojich zákazníkov. Tieto poznatky im pomáhajú prilákať a udržať si zákazníkov, čo v konečnom dôsledku vedie k obchodnému rastu. Rýchlo rastúca používateľská základňa spoločnosti Bigin dokazuje rastúci záujem malých podnikov, ktoré chcú a potrebujú technológiu CRM prispôsobenú ich špecifickým potrebám, ktorá im pomôže prekonať staré tabuľky.“

„Obracia sa na nás čoraz viac spoločností, ktorým už jednoducho nestačia tabuľky na efektívne riadenie podniku. V priebehu rokov „prerástli“ viaceré jednotlivé systémy alebo aplikácie, čo viedlo k veľkým obmedzeniam v internej alebo mobilnej komunikácii. Prenos údajov z jedného systému do druhého je často náročný alebo si vyžaduje značné náklady: časové alebo finančné. Naši klienti hľadajú ucelené riešenie, ktoré zabezpečí riadenie viacerých procesov v spoločnosti: od riadenia vzťahov so zákazníkmi, delegovania a kontroly pridelených úloh, plánovania atď. To je to, čo môžu získať v Zoho Bigin.“ – povedal Dariusz Dabrowski zo spoločnosti Pro Futuro Consulting, partnera spoločnosti Zoho.

Kľúčové aktualizácie produktov:

Team Pipelines: najvýznamnejší prírastok do spoločnosti Bigin. Team Pipelines spája rôzne operácie so zákazníkmi do jedného 360-stupňového pohľadu.

Spoločnosti môžu kombinovať kľúčové procesy súvisiace so zákazníkmi, ako je správa transakcií, príjem zákazníkov, doručovanie, školenia, správa úloh, žiadosti o vrátenie peňazí, referencie zákazníkov atď.

Malé podniky tak môžu ľahšie riadiť svoje každodenné procesy. Podnikatelia teraz môžu využívať CRM, ktoré presahuje rámec riadenia predaja a ponúka im jediný zdroj, pokiaľ ide o analýzu údajov o zákazníkoch. 

Prepojené predajné kanály: Bigin zaviedol nový spôsob prepojenia záznamov o zákazníkoch v rámci procesov. Pomocou prepojených kanálov môžu spoločnosti automatizovať tok údajov o zákazníkoch cez rôzne kanály, a tak môžu zákazníkom poskytnúť bezproblémovú komplexnú skúsenosť. Napríklad po úspešnej transakcii môžu predajné tímy automatizovať vytvorenie prepojeného záznamu v procese služieb zákazníkom. Spoločnosti tak strávia menej času zadávaním opakujúcich sa informácií o zákazníkoch a majú viac času sústrediť sa na skutočné konverzácie so zákazníkmi.  

Doplnky: na požiadanie je možné pridať ďalšie funkcie a integrácie tretích strán, aby sa splnili obchodné potreby nad rámec štandardnej ponuky.

Napríklad doplnok „Email-In“ zabezpečuje odosielanie e-mailov na rôzne e-mailové aliasy v rámci organizácie. Tie sa automaticky priradia k príslušným záznamom o zákazníkoch. Podobne doplnok „Kartotéka“ automatizuje proces zhromažďovania súborov, takže klienti môžu spravovať všetky svoje dokumenty prostredníctvom jedinečných a bezpečných prepojení.

Mobilné funkcie: v reakcii na zvýšený záujem o mobilnú aplikáciu Bigin zabezpečuje Zoho dostupnosť všetkých nových funkcií v systémoch iOS, iPadOS, Android a macOS. Toto zabezpečuje bezproblémovú prácu so zamestnancami, ktorú ešte vylepšuje nové dynamické zobrazenie, ktoré pomáha používateľom prispôsobiť vzhľad, štýl a viditeľnosť záznamov v ich kanáloch. Spoločnosť Bigin nedávno aktualizovala aj svoje aplikácie pre systémy iOS16 od spoločnosti Apple a Samsung.

Vývojárske centrum: Spoločnosť Bigin otvára svoju vývojársku platformu globálnej sieti vývojárov a partnerov, ktorí chcú vytvárať aplikácie a vlastné riešenia pre jedinečné obchodné potreby.  Vývojári môžu pomocou rôznych vývojárskych nástrojov a komponentov, ako sú vlastné polia, tlačidlá, odkazy, widgety, prepojené zoznamy a rozhranie REST API, vytvárať nové Toppings, ktoré možno speňažiť na trhovisku Bigin Marketplace. 

www.pfc-group.sk

Značky: