Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Občiansky zákonník umožňuje uzatvárať zmluvy alebo podpisovať iné dokumenty elektronicky už dnes.

Od júla tohto roku vstupuje v celej Európskej únii do platnosti nové nariadenie o elektronickej identifikácii a službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie známe pod skratkou eIDAS, ktoré v členských krajinách harmonizuje požiadavky pre vzájomné uznávanie elektronickej identifikácie.

Nariadenie eIDAS je prvým konkrétnym krokom Európskej komisie v stratégii jednotného digitálneho trhu, ktorý sa má v EÚ stať realitou do roku 2020. Jeho cieľom je zjednodušiť nielen elektronické obchodovanie, ale aj všetky cezhraničné transakcie.

Vďaka eIDAS by napríklad firmy mali byť schopné oveľa ľahšie participovať na verejných tendroch v iných štátoch EÚ bez nutnosti zaoberať sa akýmikoľvek papierovými dokumentmi. Študent zo Slovenska by mal mať možnosť prihlásiť sa na univerzitu v Nemecku bez toho, aby tam musel vycestovať kvôli „papierovačkám“. A daňový poplatník by mohol na diaľku vyplniť a odovzdať daňové priznanie v inej krajine EÚ.

Nová legislatíva ruší doterajšiu európsku smernicu o elektronickom podpise, rovnako ako národné zákony, ktoré na základe nej prijali jednotlivé krajiny EÚ. Na Slovensku teda bude v dôsledku nového nariadenia eIDAS zrušený Zákon o elektronickom podpise.

e-podpis_2_nowat

Doteraz platné národné legislatívy týkajúce sa elektronického podpisu neboli vzájomne kompatibilné, čo podľa Európskej komisie komplikovalo cezhraničné transakcie. Zlé zákony v niektorých krajinách dokonca brzdili rozmach elektronických transakcií. Komisia sa preto snaží o harmonizáciu výkladu toho, čo je elektronický podpis.

„Nariadenie eIDAS ustanovuje princíp, že elektronický podpis by nemal byť považovaný za neplatný a nemôže byť odmietnutý v právnom konaní preto, že je v elektronickej podobe, alebo že nespĺňa podmienky pre zaručený elektronický podpis,“ vysvetlila Zuzana Hečko z právnickej kancelárie Allen & Overy na podujatí „eSignature v roku 2016 – Výzvy a príležitosti“, ktoré zorganizovala spoločnosť Anasoft.

Podmienky platného písomného úkonu sú ustanovené v Občianskom zákonníku a táto úprava sa vstupom eIDAS-u meniť nebude.

Prvou podmienkou, ktorú treba splniť aby bol podpis platný je, že ho musí urobiť konajúca osoba. Nezáleží na tom, akú formu má nosič, čiže či sa dotyčný podpisuje na papier alebo napríklad na tablet.

Druhá podmienka je zachytenie obsahu právneho úkonu. To znamená, že je potrebné zabezpečiť, aby obsah podpisovaného dokumentu a digitálny podpis boli zachytené a uzamknuté v jednom súbore bez toho, aby bolo možné dodatočne meniť jeho obsah.

Tretia podmienka, ktorú treba pre platnosť podpisu zabezpečiť, je identifikovať osobu, ktorá právny úkon urobila, čo sa dá urobiť napríklad uvedením mena a priezviska pri podpise.

Všetky tri podmienky sa dnes dajú splniť využitím špecializovaného softvérového nástroja ako je napríklad SIGNATUS. Ide o riešenie pre vlastnoručné digitálne podpisovanie, ktoré je nielen mimoriadne bezpečné, ale tiež plne vyhovuje požiadavkám legislatívy.

SIGNATUS v kombinácii s tabletmi, ktoré vedia zaznamenať podpis dotykovým perom na obrazovku, spojí podpis s biometrickými prvkami s podpisovaným dokumentom, napríklad so zmluvou. Zákazníkovi to pripomína spôsob podpisovania, na ktorý bol vždy zvyknutý. Všetko má pred sebou, údaje si môže prekontrolovať. Rozdiel je iba v tom, že vlastnoručne nepodpisuje papier, ale elektronický dokument priamo na tablete.

S takýmto elektronickým podpisovaním sa dnes bežne stretávame v bankách, pri návšteve telekomunikačných operátorov, aj pri kontakte s poisťovňami. Čoraz častejšie však výhody elektronického podpisu objavujú aj menšie firmy.

„Nielen preto, lebo náklady na technológiu klesli na úroveň, kedy si ju môže dovoliť skutočne každý. Dôvodom sú hlavne zjavné prínosy, ktoré elektronické podpisovanie v porovnaní s papierom prináša,“ podotýka Tomáš Klimeš, produktový obchodný manažér z firmy Anasoft. Ide napríklad o odbúranie papiera, zefektívnenie firemných procesov či zrýchlenie obchodného cyklu.

Značky: