Mobilná aplikácia VÚB znovu prichádza s niekoľkými vylepšeniami. Viaceré z nich boli do aktualizácie aplikácie zaradené na základe pripomienok jej používateľov, čím VÚB banka pokračuje v snahe robiť ju zmysluplnou. Novinkou bude napríklad zjednodušenie aktivácie aplikácie Mobil banking, rozšírenie filtrov v pohyboch na účte a online aktualizácia zostatkov na účte.

Zjednodušenie aktivácie Mobil bankingu

Po novom si bude možné aktivovať mobilnú aplikáciu už len priamo v Mobil bankingu, čiže nový klient si nebude musieť vygenerovať prvotné jednorazové heslo cez Internet banking. Aktiváciu Mobil bankingu bude možné urobiť napríklad už aj priamo na pobočke, kde pracovníci klientovi priamo ukážu prácu s aplikáciou a vysvetlia mu jej ovládanie.

Rozšírené možnosti filtrovania a vyhľadávania

Novinkou je aj možnosť filtrovať transakcie podľa IBAN čísla účtu, informácie pre príjemcu a variabilného symbolu. Pričom pri IBANe bude potrebné zadať celé číslo účtu a pri variabilnom symbole a poznámke  bude dostupné  fulltextové vyhľadávanie.

Zároveň sa rozšíri možnosť vyhľadávať platobných partnerov v zozname partnerov aj pri zadávaní platby, čo zrýchli prácu s aplikáciou.

Na základe dotazov od používateľov bola do aplikácie implementovaná aj aktualizácia po zmene zostatku. Odteraz prebehne aktualizácia po zmene zostatku na účte bez potreby odhlásiť sa a znova prihlásiť do aplikácie. Stačí na domovskej stránke potiahnuť prstom po obrazovke zhora nadol ako je to bežné aj pri iných aplikáciách.

Nová sekcia

Do aplikácie pribudne aj nová sekcia s názvom nový produkt. V rámci tejto sekcie budú mať klienti k dispozícii katalóg produktov VÚB banky a budú si môcť vybrať produkt podľa svojich aktuálnych potrieb. V prípade záujmu zo strany klienta sa vygeneruje posun na pobočku. Ak je možné online zriadenie produktu, tak klient bude mať automaticky k dispozícii aj takúto možnosť.

Značky: