Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Potenciálni odborní hodnotitelia pre projekty z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Prioritná os 7 majú o mesiac viac na prihlásenie. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) predĺžil lehotu uzavretia dvoch výziev z 29. marca na 30. apríla 2018.

Odborní hodnotitelia sa hľadajú pre projekt Wifi pre Teba, ktorý je národnou nadstavbou európskeho Wifi4EU. Tento projekt umožní predovšetkým menším mestám a obciam získať dotácie na vytvorenie prístupu k bezplatnému internetu.

Druhá výzva je určená pre národné a dopytovo orientované projekty z OPII PO7.

Bližšie informácie a podmienky výziev sú už zverejnené 

 

Značky: