Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podnikatelia, ktorí museli kvôli koronavírusu uzatvoriť svoje prevádzky, majú možnosť požiadať o dotáciu na nájom, a to prostredníctvom svojej elektronickej schránky na portáli slovensko.sk.

Pre koronakrízu muselo uzavrieť svoju prevádzku asi 50-tisíc predajní a 20-tisíc reštaurácií, preto sa očakáva 70 až 100-tisíc žiadostí o dotáciu za nájomné. Elektronické podanie žiadosti je tak spôsob, ako ušetriť čas a získať pomoc čo najskôr.

Čo budete potrebovať

Na podávanie žiadosti je potrebné, aby prenajímateľ aj nájomca mali elektronické schránky, a teda aj elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód (BOK), certifikáty pre vytváranie elektronického podpisu a nainštalovaný potrebný softvér.

Postup, ako požiadať o dotáciu

Nakoľko žiadosť podáva prenajímateľ, Ministerstvo hospodárstva SR všetkých žiada, aby v tejto situácii poskytli nájomcom súčinnosť. Postup žiadosti je nasledovný:

  1. Obe strany si navzájom vymenia čísla elektronickej schránkya spoločne sa dohodnú na informáciách, ktoré zadajú do formulára (identifikačné údaje nájomcu, prevádzky, údaje o období sťaženého užívania predmetu nájmu a podobne)
  2. Na stránke slovensko.sk žiadateľ otvorí formulár, v ktorom je potrebné vyplniť údaje, ktoré prenajímateľ vopred dohodol s nájomcom.
  3. V dolnej časti formulára prejde na „Podpis viacerými osobami“, kde prenajímateľ zadá číslo elektronickej schránky nájomcu. Ak ide o viacero osôb, čísla schránky musí oddeliť čiarkou.
  4. Prenajímateľ následne formulár odošle do elektronickej schránky nájomcu.
  5. Nájomca má od prijatia žiadosti 48 hodín na to, aby údaje overil a elektronicky ju podpísal. Keď to nestihne v tomto čase, prenajímateľ musí žiadosť nanovo vyplniť a odoslať nájomcovi.
  6. Formulár sa následne vráti prenajímateľovi, ktorý ju nájde v časti „Rozpracované“, skontroluje, či ju podpísali všetky osoby a taktiež pridá svoj elektronický podpis.
  7. Takto pripravenú žiadosť elektronicky odošle prenajímateľ Ministerstvu hospodárstva SR na spracovanie.

Ďalšie informácie

Všetky dôležité informácie súvisiace s dotáciami na nájmy sú dostupné na stránke najmy.mhsr.sk.

V prípade, že žiadatelia budú potrebovať pomoc s procesom podávania žiadosti, môžu sa obrátiť na Ústredné kontaktné centrum slovensko.sk, kde im vyškolení pracovníci ochotne poradia a pomôžu. Kontaktovať ich môžete na telefónnom čísle  +421 2 35 803 083 v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00, v stredu až do 21.00 hodiny. Len v priebehu včerajšieho dňa vyriešilo kontaktné centrum NASES až 148 telefonátov.