Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Daňové priznanie má väčšina podnikateľov za sebou, vedia, aká je ich finančná situácia a čo si môžu v nasledujúcom roku dovoliť. Aj to je dôsledkom toho, že práve druhý štvrťrok v kalendárnom roku je tým, kedy je podľa štatistík ČSOB najväčší záujem o podnikateľské úvery.

Aké podnikateľské odvetvie dominuje v ktorých kútoch Slovenska

Podnikanie v jednotlivých regiónoch sa líši aj podľa toho, kde je o aké odvetvie záujem. Napríklad v Nitrianskom kraji si podľa štatistík ČSOB podnikateľské úvery najčastejšie berú lekári, účtovnícke, audítorské či výrobné firmy. Kompletný sumár po regiónoch je nasledovný

Bratislavský krajšpecializovaný veľkoobchod
 stravovacie zariadenia
 realitné kancelárie
Trnavský krajmaloobchod
 poradenské spoločnosti
 reklamné agentúry
Nitriansky krajlekári
 účtovnícke a audítorské firmy
 výrobné firmy
Trenčiansky krajveľkoobchod
 sprostredkovateľské firmy
 výrobné firmy
Žilinský krajmaloobchod
 sprostredkovateľské firmy
 výrobné firmy
Banskobystrický krajmaloobchod
 lekári
 výrobné firmy
Prešovský krajlekári a lekárne
 stavebné firmy
 výrobné firmy
Košický krajmaloobchod
 stavebné firmy
 výrobné firmy

Zdroj: ČSOB

Voľnejšie podmienky na získanie podnikateľského úveru ešte stále platia

ČSOB ako prvá banka na Slovensku priniesla ešte v roku 2013 výhodnejšie podnikateľské úvery. EÚ Investičný úver je dostupnejší pre širší okruh podnikateľov, čo sa odzrkadlilo aj vo zvýšenom záujme o tento produkt.

Do 30.6.2015 môžu získať podnikatelia navyše aj ďalšie výhody:

  • 50 % zľavu z poplatku za poskytnutie podnikateľského úveru – pri úvere 30 000 € sa ušetrí 150 €,
  • 6 mesiacov bez poplatku za vedenie Podnikateľského konta – nový klient banky ušetrí 36 €,
  • možnosť bezplatných mimoriadnych splátok dvakrát ročne.

Značky: