Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

O2 môže tento rok po prvýkrát v histórii firmy poukázať 2 % zo svojich daní. V línii aktivít, ktoré má O2 za sebou v rámci spoločenskej zodpovednosti sa rozhodlo vyhlásiť verejnú výzvu pre záujemcov o 2 %.

Operátor dlhodobo podporuje talentovaných ľudí a začínajúcich podnikateľov, v snahe bojovať proti nezamestnanosti  mladých. Výzva prebieha do 18. mája a záleží len na jednotlivých subjektoch, ako operátora presvedčia, aby časť daní venoval práve im.

„Dlhodobo podporujeme začínajúcich podnikateľov v snahe bojovať proti nezamestnanosti mladých na slovenskom trhu. A keďže sme O2, aj k prerozdeleniu 2 % z daní pristupujeme netradične. Namiesto toho, aby sme si takpovediac od stola vyberali subjekty, ktoré podporíme, dávame príležitosť všetkým, ktorí majú záujem, aby nás oslovili a presvedčili, že práve oni si finančnú pomoc zaslúžia. Jedinou podmienkou na žiadateľa o 2 % z našich daní je to, že musí ísť o organizáciu ľubovoľným spôsobom podporujúcu zamestnanosť mladých ľudí a začínajúcich mladých podnikateľov,“ uviedla Martina Jamrichová, hovorkyňa O2.

Jednoduché podmienky

Do výzvy sa môžu zapojiť organizácie podporujúce zamestnanosť mladých ľudí (napr. formou rekvalifikačných kurzov) alebo začínajúcich podnikateľov (napr. organizácie zamerané na start-upové projekty), ktoré zároveň boli platnými poberateľmi 2 % z daní už v roku 2014 (zapísaný v Centrálnom registri prijímateľov podielu zo zaplatenej dane, http://rozhodni.sk/zoznam-prijimatelov/ ).

Žiadosti môžu zasielať výhradne prostredníctvom emailu na adresu zodpovednost@o2.sk  do 18. mája 2015. Zoznam úspešných žiadateľov zverejní O2 začiatkom júna.

Čo musí žiadosť obsahovať:

  • presný názov organizácie uvedený v predmete emailu
  • popis, čím sa organizácia zaoberá a aké má predchádzajúce skúsenosti s problematikou nezamestnanosti/začínajúcich podnikateľov (do tela emailu)
  • finančný obnos, ktorý organizácia požaduje
  • odôvodnenie/argumentáciu, prečo by mala práve ona získať 2%

O2 sa dlhodobo usiluje prispievať k zlepšeniu zamestnanosti mladých ľudí, čo je problém vypuklý nielen na Slovensku, ale aj v EÚ. Zameriava sa na podporu mladých talentov, dobrých nápadov a začínajúcich šikovných ľudí, pričom od budúceho roka tak bude robiť aj prostredníctvom Férovej nadácie O2, ktorú operátor založil v roku 2014. Viac informácií nájdete na www.o2.sk/2percenta.

 

Značky: