Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

O2 začiatkom decembra pokrylo signálom 4G LTE obec Príkra, ktorá bola poslednou obcou zo zoznamu 511 bielych miest, ktoré sa O2 dobrovoľne zaviazalo pokryť vysokorýchlostným internetom.

Poslednou pokrytou obcou tak definitívne naplnilo Memorandum o spolupráci, ktoré O2 spolu s inými operátormi podpísali so štátom ešte v roku 2018.

„V rámci uvedeného Memoranda sme nad rámec svojich komerčných plánov a na svoje vlastné náklady pokryli až 511 obcí zo zoznamu bielych miest. To, k čomu sme sa zaviazali, sme splnili ešte v roku 2019. Výnimkou bola práve posledná obec Príkra, ku ktorej pokrytiu sme pristúpili v lete tohto roka a od 1. decembra sme v tejto lokalite zaradili do prevádzky nový 2G/4G vysielač vysoký 40 metrov, vďaka čomu získajú prístup k službám aj susedné obce Bodružal, Nižný Komárnik a Krajná Bystrá,“ uviedol generálny riaditeľ O2 Igor Tóth.

Výstavba sietí v O2

O2 aktuálne pokrýva vlastnou rýchlou 4G LTE sieťou 97,4% ľudí na Slovensku. Zároveň je 2G signál dostupný pre vyše 99,7% ľudí. V minulom roku sprístupnilo aj signál vlastnej 5G siete vo vybraných častiach Bratislavy a v tomto roku naplno odštartovala jej budovanie spolu s dodávateľom Ericsson. V tomto momente je už sieť dostupná pre zákazníkov v 15 lokalitách na Slovensku a zároveň však O2 zaraďuje do siete desiatky nových lokalít. V nich budú môcť ľudia využívať výhody 5G siete už v najbližších mesiacoch.

„Hoci kvalitné telekomunikačné siete prinášajú v 21. storočí nesporné výhody pre obyvateľov krajín, čo sa ukázalo najmä počas pokračujúcej pandémie, nie vždy výstavba nových vysielačov prebieha ľahko. Za najväčšie prekážky budovania sietí považujeme najmä administratívnu náročnosť povoľovacích procesov spolu s vysokou náročnosťou hľadania dohôd o zdieľaní sietí. Rovnako sa však stretávame s problémom, že takmer každý má záujem o kvalitný signál, ale zároveň vysielač vo svojom okolí nevíta s nadšením. V neposlednom rade je v súčasnosti jednou z najväčších prekážok aj neochota samosprávnych stavebných úradov hľadať flexibilné riešenia na budovanie nových vysielačov. Aj vzhľadom na našu službu verejnosti, ako aj fakt, že prinášame siete do ekonomicky neatraktívnych destinácií, by sme očakávali od štátu pomocnú ruku v podobe verejnej osvety o výhodách, ktoré so sebou elektronické komunikačné siete prinášajú, a hlavne v zjednodušení byrokratických procesov, ktoré sú s povoľovaním výstavby sietí spojené,“ dodal Igor Tóth.

Značky: